Dạy kế toán trực tuyến

1. Dạy kế toán là gì? – Dạy kế toán là một quá trình truyền đạt kiến thức từ người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thực tế tại các mô hình doanh nghiệp sang người chưa có hoặc có ít kinh nghiệm . Trong quá trình này…

Học làm kế toán thuế

1. Kế toán thuế là gì? – Kế toán thuế là một tên gọi trong số rất nhiều tên gọi khác nhau của bộ phận kế toán dựa vào tính chất công việc được đảm nhận. Mà công việc chính của kế toán thuế là việc tập hợp, phân tích, đánh giá tình hình…