HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆP

Các khoản chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Những chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp nào đã phát sinh trước khi công ty được thành lập và chúng có được hạch toán  không? Các yêu cầu cần thiết để hạch toán các khoản chi phí này  là gì? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ  thông tin này. Tuy nhiên, để xem xét các chi phí này, nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ về  luật kinh doanh, kế toán và thuế. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này.

1. Các khoản chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Trước khi bắt đầu kinh doanh, bạn có thể phải chịu các loại chi phí sau:

Chi phí khởi sự kinh doanh  như chi phí thuê văn phòng, chi phí mua lại thiết bị và máy móc cho các hoạt động thương mại…

Chi phí thuê và đào tạo nhân viên…

Chi phí kinh doanh

điều kiện chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hình 1: Lệ phí nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xem danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại đây.Chi phí sơ bộ có được tính đến không?

Được. Các khoản chi, chi phí trước khi kinh doanh  được hạch toán  khấu trừ thuế GTGT nếu có đủ  giấy tờ, chứng từ theo quy định như: Giấy ủy quyền

cho tổ chức, cá nhân thanh toán

Hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền

Chứng từ thanh toán  từ Công ty đến Tổ chức / Cá nhân được Ủy quyền (Chuyển tiền với hóa đơn trên 20 triệu đồng)

chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp hiện nay

Hình 2: Cơ sở pháp lý của các chi phí phát sinh trước khi thành lập công ty.

Thương nhân được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào theo hình thức uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân khác có hoá đơn đứng tên tổ chức hoặc người được uỷ quyền, kể cả các trường hợp sau:

b) Trước khi hình thành. doanh nghiệp, người sáng lập ủy quyền bằng văn bản  cho tổ chức, cá nhân thanh toán một số  chi phí liên quan đến việc hình thành  doanh nghiệp, mua bán. Khi công ty mua hàng hóa, vật tư thì công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT thay cho tổ chức hoặc người được ủy quyền và phải  thanh toán cho tổ chức hoặc người được ủy quyền  qua. Ngân hàng thông qua hóa đơn trị giá  hai mươi triệu đủ khả năng đồng trở lên.

Vì vậy, khi công ty có đủ:

Giấy ủy quyền

Hóa đơn, chứng từ

2. Biên lai nộp tiền qua ngân hàng (hơn 20 triệu đồng)

Hóa đơn mua hàng đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền được tính vào chi phí hợp lý, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Doanh nghiệp không cần điều chỉnh hóa đơn.

Đồng thời, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo  hóa đơn GTGT thay cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

 khoản chi phí phát sinh trước khi được cấp  phép kinh doanh nhưng không có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thanh toán, hóa đơn chứng từ không đảm bảo  thì công ty không được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT phát sinh và không yêu cầu bồi thường. được giảm trừ chi phí  khi xác định thu nhập chịu thuế.

“Trừ các khoản chi không được trừ, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu có đủ các điều kiện sau:

– Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.- Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ  có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) tại thời điểm thanh toán thì phải có chứng từ thanh toán không phải tiền mặt.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

“Chi phí thành lập, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập công ty, v.v. không phải là tài sản.

chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hình 3: vô hình nhưng được phân bổ lũy tiến trong chi phí hoạt động của công ty trong thời gian tối đa là 3 năm theo quy định quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ”.

Như vậy, các chi phí phát sinh trước khi trích lục sổ đăng ký thương mại được chấp thuận nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định (thỏa thuận thành lập, giấy ủy quyền, hợp đồng, hóa đơn, v.v., đơn và chứng từ thay mặt tổ chức được ủy quyền hoặc tự người) liên quan đến hoạt động sản xuất và thương mại của công ty được coi là chi phí được trừ khi tính  thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi này được cộng dần vào chi phí kinh doanh, tối đa là 3 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

Như vậy, trên thực tế,  nhiều khoản chi phí phát sinh trước khi thành lập công ty và  được phép hạch toán, khấu trừ thuế với điều kiện có  đủ chứng từ hợp lệ. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button