KHỞI NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP

Các loại báo cáo kế toán thuế Doanh nghiệp 

Sau khi nhận được bản trích lục từ sổ đăng ký thương mại, các công ty phải tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ khai báo cáo kế toán thuế, ngay cả khi họ chưa thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại nào. Nếu một công ty không nộp báo cáo thuế (dù là báo cáo trắng, nghĩa là không có dữ liệu hoạt động) vẫn bị phạt vì chậm nộp, họ không khai báo thuế, thậm chí họ có thể làm thuế Số định danh của họ. đã đóng cửa. Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Các loại báo cáo kế toán thuế Doanh nghiệp 

Báo cáo thuế định kỳ

Báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT): được lập theo định kỳ, thường là hàng quý;

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;  Báo cáo thuế thu nhập, cụ thể: kê khai khấu trừ thuế thu nhập (tháng hoặc quý);

báo cáo kế toán thuế doanh nghiệp

Hình 1: Gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Báo cáo thường niên Báo cáo tài chính hàng năm; Chương: Thuế thu nhập cuối cùng (Năm);

Lợi tức cuối cùng về Thuế thu nhập doanh nghiệp (IRC).Báo cáo thuế đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Thuế Tài nguyên;

Thuế xuất nhập khẩu, v.v …

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng quý

Báo cáo tài chính hàng quý 1: Hạn chót là ngày 30 tháng 4; Báo cáo thuế

Quý 2: Ngày đến hạn là ngày 30 tháng 7; Báo cáo tài chính

Quý III: ngày lập báo cáo là 30/10; Báo cáo tài chính

Quý 4: Ngày báo cáo là ngày 30 tháng 01 năm sau;

Thời hạn Báo cáo Thuế Hàng năm

Báo cáo Tài chính Hàng năm: Các công ty cần lưu ý rằng ngay cả khi công ty không giao dịch kinh doanh, công ty vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cho năm hoạt động. Thời hạn nộp  báo cáo tài chính năm trước chậm nhất là ngày 30 tháng 3 năm sau. Điều

Khai thuế môn bài: Nếu trong năm có thay đổi về vốn cổ phần của công ty thì công ty phải khai thuế môn bài trước ngày 30 tháng 01 của năm sau năm  thay đổi vốn.

Ngày đến hạn nộp  thuế

tìm hiểu báo cáo kế toán thuế

Hình 2: Ngày đến hạn nộp  thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có)

Quý 1: Đến hạn là ngày 30 tháng 4;

Trimester 2: Hạn chót là ngày 30 tháng 7;

Trimester 3: Hạn chót là ngày 30 tháng 10;

Quý 4: Ngày báo cáo là ngày 30 tháng 1 năm sau;

2. Thời hạn nộp thuế tài nguyên

Nếu công ty không  thay đổi vốn thì  chỉ phải nộp thuế tài nguyên trước ngày 30 tháng 1 mà không phải khai thuế tài nguyên.

Gia  hạn nộp thuế năm 2021

Gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng

Căn cứ Nghị định 52/2021 / NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc gia hạn nộp thuế GTGT năm 2021 đối với  doanh nghiệp  phát sinh số thuế phải nộp như sau:

Do đó, để tránh việc

phải thuê nhân viên khai thuế doanh nghiệp và tư vấn thuế, các công ty có thể lựa chọn gói dịch vụ khai thuế trọn gói với chi phí hợp lý đảm bảo kinh nghiệm, chất lượng và đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 3 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2021.

Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 chậm nhất quá ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2021  là ngày 20 tháng 12 năm 2021

Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ i Thuế tháng 7 năm 2021 có thời hạn chậm nhất là ngày 20 của tháng 12 năm 2021.Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 8 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế quý I năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Thời hạn nộp thuế thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2021 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

báo cáo kế toán thuế

Hình 3: Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Nghị định 52/2021 / NĐ-CP gia  hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  năm 2021 đối với công ty có số thuế phải nộp như sau:

Gia hạn  nộp thuế đối với số thuế tổng công ty đã tạm nộp  1, quý II của kỳ tính thuế tổng công ty năm 2021 của công ty.

Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ khi kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật quản lý thuế.Doanh nghiệp tự cân đối mức thuế  doanh nghiệp tạm tính, cuối năm cộng thu nhập và chi phí để quyết toán tổng số thuế  doanh nghiệp (nếu có) phải nộp trong năm.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ khai thuế của Đại lý thuế Uy Danh

Miễn phí sử dụng cùng lúc hai dịch vụ: tư vấn pháp luật và dịch vụ khai thuế, các vướng mắc liên quan đến hoạt động kế toán;

để được tư vấn, cung cấp thông tin và lường trước những vấn đề nảy sinh,  rủi ro có thể xảy ra trong  hoạt động kế toán,  thuế của công ty; Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button