HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTHỊ TRƯỜNGTHỜI SỰ

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Tôi có một câu hỏi về VAT muốn được giải đáp. Công việc của tôi là hiểu về VAT và các trường hợp được hoàn thuế GTGT. Vì vậy, tôi xin hỏi, những trường hợp nào  được hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật hiện hành? Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Định nghĩa pháp lý của VAT là gì?

Điều 2 của Luật thuế GTGT 2008 định nghĩa thuế GTGT như sau:

Điều 2.VAT

VAT là loại thuế đánh vào giá trị gia tăng  của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

tổng quan các trường hợp được hoàn thuế gtgt

Hình 1: Ai là đối tượng  chịu thuế GTGT?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 219/2013 / TT-BTC quy định  đối với hàng hóa chịu thuế GTGT, cụ thể:

Điều 2. Hàng hóa chịu thuế

Hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng để sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân  nước ngoài), không bao gồm đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại Điều 4 Thông tư này.

tìm hiểu các trường hợp được hoàn thuế gtgt

Hình 2: Trường hợp nào được hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật?Trường hợp nào được hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật?

2. Các trường hợp nào được hoàn thuế GTGT?

Phù hợp với quy định tại Điều 13 Luật thuế GTGT 2008 (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật thuế GTGT sửa đổi năm 2013) Quy định về các trường hợp  hoàn thuế GTGT Mức tăng cụ thể tương ứng với điều

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo hình thức được khấu trừ thuế đầu vào nếu chưa nộp đủ số thuế doanh thu đã khấu trừ  trong tháng, quý. Giai đoạn = Stage; Trường hợp  sau ít nhất mười hai tháng kể từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất  bốn quý kể từ quý đầu tiên phát sinh số thuế bán hàng không được khấu trừ, mà số thuế bán hàng phải nộp vẫn chưa được khấu trừ thì vĩnh viễn. cơ sở  được hoàn thuế.

Trường hợp  doanh nghiệp đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có  thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng để đầu tư  chưa được khấu trừ và còn số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên  được hoàn thuế. Tăng.

Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ trong tháng, quý nếu  số thuế trước thuế chưa  khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng tương ứng với tháng, thứ tư.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT sử dụng hệ thống ấn định được hoàn thuế GTGT trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, ngừng kinh doanh có số thuế GTGT nộp thừa hoặc không nộp thuế  được khấu trừ toàn bộ.

Công dân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo  khi xuất cảnh.

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với  chương trình, dự án sử dụng  vốn hỗ trợ phát triển chính thức  không hoàn lại (ODA), viện trợ nhân đạo không hoàn lại được quy định như sau:

– Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức được nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn chỉnh để được hoàn  thuế GTGT hàng hóa.

các trường hợp được hoàn thuế gtgt

Hình 3: Dịch vụ mua tại Việt Nam để phục vụ  chương trình, dự án;

– Tổ chức tại Việt Nam sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, quỹ viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ thuộc chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam  được hoàn  thuế GTGT đã nộp cho hàng hóa, dịch vụ này.

6.Những người có quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao theo quy định của Đạo luật  ưu đãi và miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn  thuế GTGT ghi trên hóa đơn. Chứng từ thanh toán Ghi giá thanh toán đã bao gồm VAT.

Trên đây là một số thông tin về thuế GTGT mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Từ dưới lên! Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button