THỊ TRƯỜNGTHỜI SỰTIN TỨC - SỰ KIỆN

Cách báo cáo thuế doanh nghiệp

Điều mà nhân viên tư vấn thuế cần đặc biệt lưu ý trong ngày đầu tiên đi làm  là cách báo cáo thuế doanh nghiệp, các thông tin trong đăng ký kinh doanh kế toán phải  rõ ràng và chính xác. Chuẩn bị hóa đơn chứng từ: tên công ty, số thuế, người đại diện… hơn nữa còn cung cấp cho bạn  số vốn đăng ký của công ty (tờ khai thuế môn bài), hình thức ký quỹ vốn… Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. THUẾ PHÉP (Nộp hồ sơ hàng năm )

– Doanh nghiệp mới thành lập: Sau khi  đăng ký thuế, doanh nghiệp phải  khai thuế môn bài trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp hoặc loại tốt nhất vào ngày cuối cùng của tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. đăng ký kinh doanh. Nộp học phí cho kho bạc  quận (huyện).

cách báo cáo thuế doanh nghiệp cần có

Hình 1: Các nhà chuyên môn: Việc kê khai thuế ưu đãi sẽ đến hạn chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 của năm tài chính.

2. Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): 

(Áp dụng đối với tổ chức kê khai theo phương pháp khấu trừ)

2.1 Tờ khai thuế

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Kê khai và xuất trình báo cáo thuế trong kỳ kê khai sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Đi Công tác: Các tờ khai thuế hàng quý phải được nộp  đúng  hạn, ngay cả khi không có thu nhập trong quý. [Áp dụng theo Luật số: 8355 / BTC-TCT].

– Hồ sơ khai thuế GTGT có: Tờ khai thuế GTGT hàng quý; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; Bảng kê hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính.(Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).

2.2 Nộp thuế GTGT

– Nếu phát sinh nghĩa vụ thuế trong kỳ báo cáo thì công ty phải nộp số thuế đã tính vào ngân sách nhà nước trước ngày 22 của quý sau của kỳ tính thuế.

– số thuế phải nộp kho bạc nhà nước, công ty tự viết chứng từ nộp tiền theo hệ thống danh mục của ngân sách nhà nước.

2.3 Tờ khai thuế GTGT

tổng quan về cách báo cáo thuế doanh nghiệp

Hình 2: Doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT cuối năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Nếu công ty muốn điều chỉnh số liệu đã kê khai trong kỳ tính thuế thì công ty phải nộp hồ sơ tự đánh giá điều chỉnh chậm nhất vào  ngày 25 tháng 1 năm sau. Nếu thiếu nội dung điều chỉnh thì nộp kèm theo báo cáo tài chính năm.

3. Cách báo cáo thuế doanh nghiệp

3.1 Tờ khai thuế

– Công ty phải nộp tờ khai thuế thu nhập tạm tính hàng quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo.

– Hồ sơ khai thuế ESR gồm: Tờ khai thuế sơ bộ quý (theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).

3.2 Nộp thuế TNDN

– Thời hạn nộp thuế TNDN chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý kê khai.- Số  thuế phải nộp  Kho bạc Nhà nước, công ty tự viết chứng từ nộp tiền theo hệ thống danh mục của Ngân sách Nhà nước.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

3.3 Chốt thuế TNDN

– Hàng năm, công ty phải nộp tờ khai tự quyết toán thuế TNDN vào cuối năm tài chính.

– Kỳ khai báo: Phụ lục cho các tài khoản hàng năm.

– Nếu sau khi khóa sổ, theo số liệu trong tài khoản hàng năm, số ISR còn lại phải trả, công ty phải thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp các tài khoản hàng năm.

– Công ty phải hoàn thiện hệ thống kế toán và lập báo cáo tài chính hàng năm sau khi kết thúc năm tài chính.

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

cách báo cáo thuế doanh nghiệp

Hình 3: Người nhận báo cáo tài chính: Bộ trưởng Thuế quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở chính và Thống kê Nhà nước.

– Trường hợp thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thay đổi thì người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý  trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có thông tin thay đổi.

– Trường hợp  người nộp thuế thay đổi chỗ ngồi dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì người nộp thuế có nghĩa vụ nộp toàn bộ số  thuế đã kê khai trước khi thay đổi chỗ ngồi và không có nghĩa vụ giải quyết. khai thuế với cơ quan thuế (trừ trường hợp thời điểm thay đổi chỗ ở trùng với thời điểm đóng thuế hàng năm).

– Trường hợp nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi thì cơ quan thuế  trực tiếp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã cấp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới cho người nộp thuế.

Để  làm kế toán thuế giỏi thì  kinh nghiệm xương máu  là  kế toán phải thường xuyên cập nhật tất cả các  nghị định mới nhất của luật thuế, cập nhật  chính sách ưu đãi của quản lý thuế để  giảm số thuế phải nộp cho công ty. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button