HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTIN TỨC - SỰ KIỆN

Cách thức hoạt động của kế toán hàng tồn kho

Kế toán hàng tồn kho là một hoạt động thương mại. Với  lượng  hàng tồn kho lớn, việc thu hồi vốn của sản phẩm và sinh lời là rất khó. Mục đích của kế toán là tạo ra các số liệu thống kê về mức độ tồn kho và do đó tạo cơ sở cho các công ty thực hiện các biện pháp thích hợp và đánh giá chúng. Hoạt động kế toán này được thực hiện như thế nào và sao có nghĩa là gì? Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Kế toán hàng tồn kho là gì?

Kế toán hàng tồn kho là một hoạt động được thực hiện trong một công ty. Tùy theo phương pháp kế toán, số liệu thống kê về hàng tồn kho trong công ty được ghi chép chính xác và đầy đủ hơn. Với những con số được hiển thị, các  hoạt động kế toán giúp các công ty xác định số lượng hàng tồn kho.

Ngoài ra, việc xác định giá trị hàng tồn kho giúp xác định các thông số liên quan như: giá trị hàng tồn kho, vốn chưa kiểm kê, lợi nhuận thực hiện khi bán  sản phẩm.

tìm hiểu kế toán hàng tồn kho

Hình 1: Từ đó nghĩ ra những chiến lược và cách thức để bán những sản phẩm đó một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các phương pháp kế toán

Có hai phương pháp kế toán kho. Các công ty chọn  một trong hai phương pháp cho hoạt động thống kê của mình. Công ty chỉ được sử dụng một trong hai phương pháp kế toán  trên. Việc lựa chọn phương pháp kế toán kho sử dụng trong công ty cần căn cứ vào nhu cầu cụ thể của công ty.Bao gồm việc xem xét đặc tính, tính toán

chất,  lượng,  loại vật liệu, hàng hóa và yêu cầu quản lý để áp dụng chúng cho phù hợp. Và điều này phải được thực hiện nhất quán trong suốt kỳ kế toán. Trong đó:

– Kế toán kho theo phương pháp vĩnh viễn: Nhóm tài khoản hàng tồn kho được lập để phản ánh giá trị  hiện có của công ty và sự biến động của hàng tồn kho.

– Kế toán kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Nhóm tài khoản hàng tồn kho  dùng để phản ánh giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán của doanh nghiệp.

2. Cách thức hoạt động

Hoạt động kế toán được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Tùy theo nhu cầu và tình hình hiện tại mà công ty lựa chọn  phương thức phù hợp.

2.1. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai định kỳ:

kế toán hàng tồn kho hiện hành

Hình 2: Đây là việc theo dõi và phản ánh định kỳ thông tin  hàng tồn kho.Các hoạt động được thực hiện liên tục và có  hệ thống.

Phản ánh tình hình xuất, nhập, tồn vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Các chứng từ cơ bản cho phương pháp kế toán này là:

– Phiếu nhập kho, Phiếu nhập kho;

– kiểm kê kho và hàng hóa.

Hoạt động kế toán tính toán cụ thể giá trị của cổ phiếu trong kỳ. Căn cứ vào công thức:

Trị giá hàng xuất kho trong kỳ = số lượng vận chuyển trong kỳ * đơn giá hàng tồn kho

Phương pháp kế toán dùng để xác định  số liệu liên quan đến hàng  xuất kho. Trên cơ sở này, công ty có thể đánh giá  nhu cầu của khách hàng với hàng hóa.Ngoài ra còn có số liệu thống kê về giá trị của hàng hóa. Sử dụng phương pháp này có thể tính được giá trị nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra có trên sổ cái tại bất kỳ thời điểm nào. Tài khoản sổ cái hàng tồn kho dùng  để phản ánh số lượng hiện có, tình hình biến động, tăng, giảm của vật tư, hàng hoá. Tài khoản sổ cái được phản ánh theo  nội dung của tài khoản tài sản.

  1. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Đây là phương pháp kế toán cho các kỳ kế toán cụ thể. Căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ của lô hàng, hàng hoá vào sổ cái.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Phương pháp kiểm kê định kỳ dựa vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên các sổ cái. Và từ đó tính ra giá trị  vật tư, hàng hóa xuất khẩu.Tức là hoạt động kế toán nhằm mục đích tính giá trị hàng hoá đã xuất bán trong kỳ.

Hoạt động kế toán tính toán cụ thể giá trị hàng hóa xuất kho trong kỳ. Dựa vào công thức:

 giá trị hàng tồn trong kỳ =  giá trị hàng tồn  đầu kỳ + tổng giá trị  hàng tồn trong kỳ – giá trị hàng tồn kho cuối kỳ

 có tính chất.

– Không theo dõi, phản ánh thường xuyên, liên tục;

kế toán hàng tồn kho

Hình 3: Chỉ phản ánh hàng tồn kho mở và khóa sổ, không phản ánh  xuất khẩu trong kỳ.

Tầm quan trọng của Phương pháp Kiểm kê Định kỳ:

– Phương pháp này chỉ xử lý giá trị được phản ánh trong hàng hóa.Số lượng chính xác của sản phẩm không quan trọng. Tất cả các chuyển động của các lô hàng và hàng hóa đến và đi không được theo dõi hoặc phản ánh trên các tài khoản sổ cái. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button