TÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP

Cách tính Doanh thu trên mỗi nhân viên

Khi bạn có quá ít nhân viên, bạn có thể kiếm được nhiều doanh thu hơn bằng cách tăng quy mô và năng suất của công ty, nhưng khi bạn có quá nhiều nhân viên, bạn có thể không kiếm được nhiều lợi nhuận trên mỗi nhân viên như với số lượng nhân viên nhỏ hơn. Tỷ lệ doanh thu trên mỗi nhân viên có thể giúp bạn tìm ra lợi nhuận mà bạn đang kiếm được trên mỗi nhân viên, vì vậy bạn có thể xác định xem liệu bảng lương của mình có đang được sử dụng hiệu quả hay không.

Doanh thu là gì? Cách đánh giá hiệu quả kinh doanh của cửa hàng

Doanh thu trên mỗi nhân viên là gì?

Công thức tính lợi nhuận trên mỗi nhân viên là một công cụ giúp bạn tính toán số tiền mà mỗi nhân viên tạo ra cho toàn công ty nói chung. Rõ ràng, đây chỉ là mức trung bình vì một nhân viên bán hàng đặc biệt có thể mang lại gấp đôi những gì nhân viên bán hàng điển hình của bạn mang lại trong suốt một năm và trong khi các đại lý dịch vụ khách hàng có thể giúp giữ chân khách hàng, họ không trực tiếp tạo ra lợi nhuận thông qua bán hàng.

Tuy nhiên, bằng cách xem xét doanh thu trung bình do nhân viên tạo ra, bạn có thể học được nhiều điều về mức độ hiệu quả của công ty bạn đang sử dụng nhân viên của mình. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy lợi nhuận trên mỗi nhân viên của mình đặc biệt thấp, bạn có thể cần phải giảm quy mô lực lượng lao động của mình. Mặt khác, nếu bạn là một công ty đang phát triển và đã bắt đầu thúc đẩy việc tuyển dụng lớn, điều này có thể giúp bạn theo dõi xem việc mở rộng nhân viên của mình có đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận theo thời gian hay không.

Cách sử dụng dữ liệu này

  • Điều quan trọng là phải nhận ra rằng tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi nhân viên tốt cho một công ty sẽ không tốt cho một công ty khác, đặc biệt là khi so sánh hai công ty từ các ngành khác nhau. Ví dụ, các công ty sử dụng nhiều lao động như các công ty xây dựng về bản chất sẽ có tỷ lệ doanh thu trên mỗi nhân viên thấp hơn nhiều so với một công ty không cần nhiều nhân viên hoạt động, chẳng hạn như các công ty trong lĩnh vực công nghệ. Đó là lý do tại sao bạn chỉ nên so sánh doanh nghiệp của mình với các công ty tương tự trong cùng ngành. Rốt cuộc, sẽ không công bằng nếu một công ty xây dựng địa phương so sánh lợi nhuận trên mỗi nhân viên của họ với lợi nhuận của eBay.
  • Điều quan trọng nữa là phải xem xét độ tuổi và các giai đoạn phát triển của công ty. Nếu công ty của bạn còn non trẻ và / hoặc đang phát triển, thì rất có thể bạn sẽ không có tỷ lệ doanh thu trên nhân viên gần bằng tỷ lệ của một công ty đã thành lập trong cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, cuối cùng, bạn có thể hy vọng tỷ lệ doanh thu trên lao động của mình sẽ tăng lên để đáp ứng hoặc vượt quá tỷ lệ của các công ty đã thành lập tương tự.
  • Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu này để so sánh tỷ lệ doanh thu hiện tại trên mỗi nhân viên với tỷ lệ trước đây để thấy rằng bạn đang sử dụng nhân viên của mình với hiệu quả ngày càng cao theo thời gian. Ví dụ: nếu bạn thuê nhiều nhân viên mới, có thể bạn sẽ muốn theo dõi tỷ lệ này để biết rằng tỷ lệ này cuối cùng đáp ứng hoặc vượt quá tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi nhân viên của bạn so với trước khi bạn tăng quy mô nhân viên của mình.

Doanh thu thuần là gì? Phân biệt doanh thu & doanh thu thuần - Tindung.online

Doanh thu tính trên mỗi nhân viên

Nói một cách đơn giản, công thức tính doanh thu trên mỗi nhân viên bao gồm việc chia tổng doanh thu hàng năm của bạn cho số lượng nhân viên trung bình trong khoảng thời gian đó, hay nói cách khác là doanh thu / số lượng nhân viên trung bình. Ví dụ, hãy tưởng tượng một công ty có doanh thu hàng năm là 5 triệu đô la và có trung bình 100 nhân viên cho năm đó. Để thực hiện phép tính doanh thu trên mỗi nhân viên, hãy chia doanh thu, 5.000.000 đô la, cho số nhân viên, 100. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy công thức doanh thu trên mỗi nhân viên cho bạn tỷ lệ 50.000 đô la trên mỗi nhân viên.

Xem thêm thông tin về các dịch vụ kế toán tại: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button