TÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP

Cách tính giá thuế hạn ngạch

 

Các nhà kinh tế đánh giá giá thuế hạn ngạch, hoặc nêm hạn ngạch, vì chúng giúp các nhà kinh tế hiểu tác động của thuế quan, hạn chế nhập khẩu và các hành động khác làm thay đổi chi phí của hàng hóa cụ thể đối với người tiêu dùng. Việc tính giá thuê hạn ngạch thực tế rất đơn giản. Tuy nhiên, dữ liệu cần thiết để thực hiện tính toán là rất quan trọng và đòi hỏi một số hiểu biết về bối cảnh kinh tế. Đôi khi sự tồn tại của tiền thuê hạn ngạch là hiển nhiên; vào những thời điểm khác, nhiệm vụ đầu tiên khi thực hiện tính toán tiền thuế hạn ngạch là xác định xem nó có tồn tại hay không và nếu có thì như thế nào.

Hướng dẫn khai, nộp thuế thay với khoản chiết khấu thương mại cho hộ khoán

Xác định sự hiện diện của tiền thuê hạn ngạch

Xác định xem giá hiện tại của hàng hóa cụ thể có bao gồm tiền thuê hạn ngạch hay không. Ý nghĩa của các nhà kinh tế đối với “tiền thuê” là khoản lợi nhuận bổ sung mà một công ty có thể trích ra từ khách hàng do một thỏa thuận có lợi cho công ty hoặc vì một số lý do khác, chẳng hạn như sự thiếu cạnh tranh mang lại cho công ty một lợi thế bổ sung.

Định mức thuê là một hạn chế theo quy định đối với số lượng cho phép của một số hàng hóa hoặc dịch vụ có thể xâm nhập hoặc rời khỏi lĩnh vực kinh tế. Thường thì nó nhằm tạo ra lợi thế kinh tế cho một trong các bên. Ví dụ, sự khác biệt giữa giá thành của một bộ phận ô tô tại thị trường nội địa Trung Quốc và giá thành thực tế có thể là kết quả của hạn ngạch nhập khẩu hạn chế nguồn cung và cho phép các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc tính phí cao hơn mức họ có thể trong nền kinh tế cạnh tranh đầy đủ. Không phải tất cả giá thuê hạn ngạch đều đơn giản. Một số ẩn hoặc gián tiếp, và một số khác là vô tình.

Phát hiện hạn ngạch thuê gián tiếp

Xác định xem hàng hóa có bị ảnh hưởng bởi giá thuế hạn ngạch gián tiếp hay không chủ ý. Chẳng hạn, trong khi một môi trường pháp lý nghiêm ngặt bảo vệ người tiêu dùng, thì nó có thể mang lại cho các tập đoàn lớn nhất một lợi thế cạnh tranh. Ví dụ, nếu các quy định yêu cầu các công ty đầu tư số vốn lớn để bắt đầu một trang trại gió hoặc nhà máy điện hạt nhân, thì điều này sẽ hạn chế số lượng các công ty có thể tham gia vào sản xuất hạt nhân hoặc năng lượng thay thế, hạn chế cạnh tranh.

Một thành phố có thể quy định taxi để đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhưng quy định taxi có thể hạn chế số lượng taxi có sẵn trên đường phố thành phố. Kết quả không mong muốn là một nhóm — những chủ sở hữu có huy chương — được hưởng lợi thế cạnh tranh so với những người điều hành taxi “gypsy”.

Khám phá hạn ngạch thuê ẩn

Xác định xem có hạn ngạch thuê không. Vào năm 2014, Eduardo Porter, một nhà kinh tế viết cho The New York Times, đã thảo luận về đề xuất hợp nhất của AT&T với Direct TV và của Comcast với Time Warner Cable. Các tập đoàn tuyên bố rằng đề xuất sáp nhập nhằm mục đích giảm phí cáp bằng cách giảm chi phí vận hành. Nhưng Porter kết luận rằng sự tập trung của các tập đoàn truyền thông rất lớn kiểm soát phần lớn thị trường tạo ra giá thuế hạn ngạch vì nhiều khách hàng có ít nguồn cạnh tranh để tìm đến.

Tính giá thuế hạn ngạch

Cách tính tiền thuế hạn ngạch thực tế rất đơn giản: Chi phí của một sản phẩm hoặc dịch vụ trong môi trường kinh tế với tiền thuê hạn ngạch trừ đi chi phí của nó trên thị trường tự do bằng giá thuê hạn ngạch. Tuy nhiên, để có được dữ liệu cần thiết để tính toán sự khác biệt, đòi hỏi Quốc hội và các tổ chức quốc tế lớn, chẳng hạn như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Hội đồng Kinh tế Châu Âu.

Gia hạn thuế TNDN theo Nghị định 52 khi năm tài chính khác năm dương lịch

Việc xác định số tiền thuê hạn ngạch sẽ luôn mang tính chủ quan. Nếu môi trường hiện tại có giá thuê hạn ngạch, thì giá thành của sản phẩm trên thị trường tự do có thể chỉ bị tính theo. Một thủ lĩnh của công ty có thể đề xuất rằng đó là “x”; một tổ chức vận động người tiêu dùng có thể đề xuất con số đó gấp đôi.

Xem thêm thông tin về các dịch vụ kế toán tại: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button