HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆP

Có được làm kế toán trưởng nhiều công ty không?

Kế toán trưởng nhiều công ty là một vị trí rất quan trọng và  nhạy cảm trong một công ty. Vậy một người có thể làm kế toán trưởng ở bao nhiêu công ty? Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Một người có thể ký hợp đồng với nhiều hơn kế toán trưởng nhiều công ty không?

Việc giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động được quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động  2012. Do đó, người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo  thực hiện đầy đủ  nội dung của hợp đồng.

Vì vậy, về nguyên tắc, một người có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều công ty, miễn là họ đảm bảo thực hiện đầy đủ những gì đã ký  trong các hợp đồng đó.

tìm hiểu kế toán trưởng nhiều công ty

Hình 1: Một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty

Do đó, một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty, nhưng để  làm kế toán trưởng ở nhiều công ty thì  phải đáp ứng  các yêu cầu sau: với tiêu chuẩn, điều kiện của Kế toán trưởng theo  Khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Luật Kế toán  2015, cụ thể như sau:

– Có  đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết,  ý thức tuân thủ pháp luật;

– Kiến thức nghiệp vụ  kế toán từ  trung cấp trở lên;

– có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian thực tế làm công tác kế toán ít nhất 02 năm đối với người có trình độ kế toán từ đại học trở lên và thời gian làm việc thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm  03 năm.

cách trở thành kế toán trưởng nhiều công ty

Hình 2: Đối với người có trình độ kế toán  trung cấp trở lên.

2. Có được làm kế toán trưởng nhiều công ty không?

Ngoài ra, cần lưu ý rằng những người sau đây không được làm kế toán (Điều 52 Luật Kế toán năm 2015):

– người chưa thành niên;

– những người bị tòa án tuyên bố là bị hạn chế hoặc không đủ năng lực pháp lý; Người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Những người bị loại khỏi hành nghề kế toán bởi một bản án hoặc lệnh cuối cùng của tòa án;

– Người  bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Người đang  chấp hành hình phạt tù hoặc  bị kết án về một trong các tội vi phạm các quy tắc kinh tế hoặc tội danh liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xử phạt về tiền án, tiền sự;

– cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh ruột của người đại diện, ông chủ, giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, tổng giám đốc  phó trưởng phòng tài chính – kế toán, kế toán trưởng  cùng  đơn vị TK

Lưu ý: Quy định này không áp dụng đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do nhà nước quy định;

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

– Người đang là  quản trị viên, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua hoặc người bán hàng hóa trong cùng một đơn vị tài khoản, trừ trường hợp công ty tư nhân hoặc công ty TNHH do một cá nhân làm chủ  và các trường hợp khác do Nhà nước quy định.

kế toán trưởng nhiều công ty

Hình 3: Những người không được làm kế toán trưởng

 Điều 52  Luật Kế toán năm 2015 và Điều 19  Nghị định 174/2016 / NĐ-CP quy định  những trường hợp không được làm kế toán và những trường hợp này cũng trùng hợp. khi họ được phép không được làm kế toán trưởng, cụ thể là những người sau:

– người chưa thành niên; một người bị tòa án tuyên bố là bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi hợp pháp; Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở giáo dục phục hồi chức năng.

– Những người bị  bản án cuối cùng hoặc quyết định của Tòa án cấm hành nghề kế toán; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Người đang  chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về  các tội vi phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội  về  tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, giám đốc hoặc tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc  của chủ sở hữu , phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách  tài chính

– kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ công ty hợp danh, công ty trách  nhiệm hữu hạn

do một cá nhân làm chủ sở hữu, công ty thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và vi – Doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Đạo luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.

Do đó, một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty nếu có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng như đã trình bày ở trên. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button