HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTHỊ TRƯỜNG

Đặc điểm kế toán trường mầm non

Trái ngược với các hình thức kinh doanh khác, ngành giáo dục và  trường học nói riêng là một hình thức kinh doanh đặc biệt được nhà nước ưu tiên về các ưu đãi về thuế. Vì vậy, nhân viên kế toán trường mầm non của các trường học hoặc cơ sở giáo dục phải hiểu biết rõ về ngành, nghề đào tạo, bên cạnh những kiến ​​thức chuyên môn nhất định thì mới có thể làm việc hiệu quả. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Đặc điểm kế toán trường mầm non và cơ sở giáo dục

Theo Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP:

Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động  áp dụng đối với: Thu nhập từ sự nghiệp  hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường (gọi là khu vực xã hội hóa).

Đối với các dịch vụ giáo dục và đào tạo theo luật định. Các bài học ngoại ngữ, tin học, múa, hát, vẽ và học kỹ thuật được miễn  thuế bán hàng.Phân loại hạch toán kế toán trong ngành giáo dục

Đối với  trường học, các cơ sở giáo dục phổ thông như trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông  được chia thành các khối. Tùy theo quy định của từng trường mà kế toán ghi thu chi  theo từng khối.

Đối với các trung tâm đào tạo khác, nó có thể được chia thành các lớp đào tạo, khóa học, v.v. để thuận tiện cho việc hạch toán.

Kế toán tại các trường học, cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

rà soát các chứng từ thu chi, cập nhật hệ thống, lưu trữ các biên lai thu chi để  truy xuất dữ liệu khi cần thiết. Đề xuất hướng giải quyết khi có  sai sót liên quan đến tài liệu.Tính toán, phản ánh và  báo cáo các  chi phí và hoạt động của đơn vị, chẳng hạn như: Vd: chi phí máy móc thiết bị, chi phí thuê phòng học, chi phí dụng cụ học tập,…

Lập tài khoản và khai thuế, lập báo cáo tài chính cho đơn vị công tác.

kế toán trường mầm non hiện nay

Hình 1: Theo dõi, kiểm tra và quản lý  an ninh tài sản của đơn vị.

2. Phương pháp kế toán trường mầm non trong  giáo dục

Phương pháp kế toán trong  giáo dục

Theo thông tư 133/2018 TT – BTC, kế toán trong trường học được thực hiện cụ thể như sau:

– Kế toán chi phí nhân công: lương giáo viên, giáo sư, nhân viên, tính toán y tế bảo hiểm, an sinh xã hội…

Nợ TK 154

Có TK 334

– Chi phí chung: chi phí quần áo, đồng phục.

154,

dr Có TK 111,

– Chi phí phân bổ thiết bị: Máy móc, thiết bị có giá trị dưới 30 triệu đồng,154,

TS.

đặt cọc 214

– chi phí điện, nước, điện thoại, ống nước, … liên kết với các khoa, phòng, ban, bộ môn, đăng ký:

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

  1. 154 – chi phí sản xuất và kinh doanh bán hàng
  2. 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331 …

– Kế toán  chi phí khác: chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chi bảo trì, sửa chữa nhà cửa, chi phí thuê phòng làm việc, chi Các dịch vụ nhận được ở nước ngoài và các chi phí tiền mặt khác được lưu giữ trong các tài khoản sau:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh

Có các TK 111, 112, 331…

– Chi phí hoạt động và chi phí thuê  văn phòng: Để cung cấp dịch vụ trong nhiều thời kỳ.

kế toán trường mầm non

Hình 2: nhân viên kế toán phải phân bổ dần  chi phí hoạt động trong kỳ. 

Nợ  TK 142, 242

Có  TK 111, 112

– Khi nộp tiền ghi:

Nợ TK 154 – chi phí SXKD

Có  TK 142, 242

– Kết chuyển DV:

Nợ TK 632

Có TK 154

Kế toán trường học Kế toán

Kế toán trường học Tổng hợp Nhiệm vụ và Kế toán

Kế toán trường học Tổng hợp Nhiệm vụ Kế toán

Để thực hiện  chức năng một cách độc lập, nhân viên  kế toán trường học phải nắm được các công việc cơ bản sau:

Tổng hợp và xử lý thông tin và các thông số tính tiền theo  các quy trình liên quan.

Theo dõi và quản lý  thu  chi tài chính,  thanh toán công nợ. Quản lý việc sử dụng tài sản, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong báo cáo tài chính  kế toán.

Phân tích thông tin và các tham số kế toán,  liên tục từ khi lập đến khi kết thúc kế toán – phản ánh hoạt động  tài chính của nhà trường.

tổng hợp kế toán trường mầm non

Hình 3: Lập các kế hoạch tài chính kế toán ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho nhà trường.

tổ chức thông tin kế toán một cách có  hệ thống và có trật tự. Bảo quản, lưu trữ các hồ sơ, chứng từ, sổ sách  liên quan đến công tác tài chính kế toán  theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung nếu được  trường giao.Nhiệm vụ kế toán nhà trường Tiết

Nhiệm vụ kế toán trường học Tiết. Để làm tốt trách nhiệm phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,  kế toán. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button