KHỞI NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTIN TỨC - SỰ KIỆN

Đăng ký thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh văn phòng đại diện công ty theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác trong nước và bên ngoài nước. Hồ sơ này, thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm những gì? Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Đăng ký thành lập chi nhánh văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là một phụ thuộc tổ chức của công ty, chịu trách nhiệm đại diện và lợi ích bảo vệ của công ty bằng cách ủy quyền. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với hoạt động nội dung của công ty.

Trước khi đến cơ quan chức năng để thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại Văn phòng Maison về loại chi nhánh được cấp quyền này.

– Về hoạt động kinh doanh: đã thành lập văn phòng đại diện với chức năng là văn phòng liên lạc; Thực hiện nghiên cứu hoạt động, cung cấp thông tin, hỗ trợ công ty tiếp cận thị trường và mới đối tác. Văn phòng đại diện có thể thực hiện các hình thức quảng cáo thương mại (hợp đồng khuyến mại để quảng cáo sản phẩm), nhưng không thể tham gia trực tiếp vào công việc thu lợi. đại diện phải được công ty chấp thuận và đóng dấu, văn phòng đại diện không có quyền ký hợp đồng riêng với danh nghĩa của mình.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh văn phòng đại diện trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

– Tài chính: Công ty chịu mọi nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện. Faker của văn phòng đại diện phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Văn phòng công ty là gì? Văn phòng chi nhánh (CN) là đơn vị thuộc quyền của công ty, chịu trách nhiệm toàn bộ hoặc một phần của công ty, kể cả đại diện chức năng theo quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.

Văn phòng chi nhánh có quyền nhân danh văn phòng chi nhánh ký kết các hợp đồng kinh doanh và đóng dấu trụ sở chi nhánh.

đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hình 1: Chi nhánh của công ty là gì?

– Về hoạt động thương mại, văn phòng chi nhánh được hoạt động vì lợi nhuận trong ngành, nghề mà công ty đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động của một công ty thương mại hoặc nghề nghiệp đã được đăng ký bởi một công ty hoặc công ty công nghiệp cũng không được phép.

Họ có thể thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động sinh lợi trực tiếp (ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ của công ty).

– Về quyền đại diện: Chi nhánh người quản lý không tự nhiên có quyền đại diện cho chi nhánh mà quyền này chỉ phát sinh nếu có quyền của người đại diện theo luật của công ty. Người đại diện theo luật của công ty có quyền điều phối mọi vấn đề thành lập, bao gồm cả đại diện vấn đề.

– Về tài chính: Chi nhánh không độc lập về tài chính với công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính sinh ra từ hoạt động của chi nhánh.

đăng ký doanh nghiệp

Hình 2: Các chi nhánh có thể xuất ra đơn độc lập hoặc phụ thuộc vào công ty.

2. Giống nhau văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh văn phòng đại diện 

công ty có thể đặt chi nhánh, văn phòng đại diện trên cùng một tỉnh trong và ngoài nước.

Văn phòng đại diện và chi nhánh đều hoạt động nhân danh chủ sở hữu công ty hoặc người đứng đầu tổ chức này được người đứng đầu tổ chức hoặc chủ sở hữu công ty ủy quyền.

Công ty phải chịu trách nhiệm về dân sự phát triển từ hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh.

đăng ký thành lập chi nhánh đại diện

Hình 3: Đại diện của cùng một ngành và khác 

  1. Khác nhau

Ngành: Ngành có quyền nhân danh ngành ký kết các hiệp định kinh tế, đóng dấu ngành.

Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện của công ty không hoạt động kinh doanh liên quan đến công ty mẹ, hay nói cách khác là không thể sản xuất kinh doanh như công ty mẹ.

5. Thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh của công ty?

Từ những so sánh trên ta thấy:

Văn phòng đại diện phù hợp với những công ty chỉ cần thiết lập hợp pháp địa chỉ để người đại diện tiện giao dịch tại các điểm khác nhau bên ngoài trụ sở đã đăng ký. Tôi vẫn khai báo và báo cáo mọi hoạt động như khai thuế, đơn hóa xuất công ty đăng ký kinh doanh.

Vì vậy, nếu bạn muốn có một hợp tác địa chỉ để thuận tiện cho việc giao dịch với các đối tác trong cùng khu vực: ví dụ Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh không cần tiến hành các hoạt động thương mại, sinh lời nên thành lập đại diện văn phòng tại Hà Nội hoặc TP. HCM.

must to set up the face room or chi nhánh phù hợp với phạm vi mở rộng của kinh doanh. Ngoài ra, chi nhánh bao gồm cả chức năng của văn phòng đại diện và chi nhánh (vừa thực hiện chức năng kinh doanh, vừa thực hiện chức năng quyền hạn).

Nếu bạn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ra những nơi khác (các quốc gia liên bang khác), bạn nên chọn con đường thành lập văn phòng chi nhánh thay vì đặt văn phòng đại diện. Để tìm thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button