CHUYỂN ĐỔI SỐHỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTHỊ TRƯỜNG

Điều kiện được thành lập chi nhánh nước ngoài

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, thành lập chi nhánh nước ngoài không chỉ có xu hướng phát triển trên lãnh thổ một quốc gia, một khu vực mà còn muốn mở rộng chi nhánh ra nhiều quốc gia và vươn  ra toàn thế giới. Nếu các công ty này  muốn mở thêm chi nhánh để  kinh doanh tại các quốc gia khác nhau thì phải tuân thủ các quy định. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Điều kiện được thành lập chi nhánh nước ngoài

Theo đó, giấy phép chi nhánh chỉ có thể được cấp cho thương nhân nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Thương nhân nước ngoài được thành lập và đăng ký hoạt động kinh doanh theo luật hiện hành của quốc gia và khu vực và các quy định kèm theo các điều ước quốc tế tham gia. Việt Nam tham gia hoặc được công nhận theo pháp luật của các quốc gia và vùng lãnh thổ đó;

thành lập chi nhánh

Hình 1: Thương nhân nước ngoài đã kinh doanh ít nhất 05 năm kể từ ngày  thành lập hoặc đăng ký;

Trường hợp trích lục sổ đăng ký thương mại của thương nhân nước ngoài hoặc tài liệu tương đương có  thời hạn hiệu lực cụ thể thì thời hạn  ít nhất là 01 năm kể từ ngày nộp đơn;

Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và ngành, nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh nước ngoài trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam hoặc doanh nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia thì việc thành lập chi nhánh phải được được Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành phê duyệt.

Hồ sơ  chi nhánh  thương nhân nước ngoài  gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động chi nhánh theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài;

Bản sao trích lục của doanh  nhân nước ngoài từ sổ đăng ký thương mại hoặc tài liệu tương đương;

chi nhánh mới

Hình 2: Hồ sơ bổ nhiệm đại lý nước ngoài / Giám đốc chi nhánh;

Bản sao các tài khoản hàng năm đã được kiểm toán hoặc giấy tờ xác nhận việc tuân thủ các nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân cư trú cấp, cấp hoặc xác nhận của nước ngoài thương nhân và công nhận sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính vừa qua;

2. Bản sao chứng thư thành lập chi nhánh nước ngoài 

Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh  nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của chủ văn phòng chi nhánh; tài liệu liên quan đến địa điểm dự kiến ​​đặt chi nhánh  gồm: bản sao văn bản  thỏa thuận thuê mặt bằng hoặc bản sao văn bản xác nhận thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm  đặt chi nhánh của mình; Bản sao văn bản về địa điểm dự kiến ​​đặt trụ sở Chi nhánh cụ thể: Chi nhánh nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định của Luật về Điều kiện an toàn, trật tự, an ninh, sức khỏe tại nơi làm việc và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Văn phòng chi nhánh không được cho mượn hoặc cho thuê lại trụ sở đã đăng ký của họ.

Thương nhân ở nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) cho Cơ quan cấp  phép (Sở Công thương). Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng. Nếu đã nhận được hồ sơ, Phòng Tuyển sinh sẽ xem xét và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ.

thành lập chi nhánh nước ngoài mới

Hình 3: Hồ sơ bổ sung được yêu cầu nhiều nhất một lần trong  quá trình xử lý yêu cầu.

Điều kiện đối với chủ chi nhánh

Chủ chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về các hoạt động của mình và của chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài chấp thuận.

Người quản lý chi nhánh phải chịu trách nhiệm về  hoạt động của mình nếu thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được doanh nghiệp nước ngoài ủy quyền.

Giám đốc chi nhánh khi xuất cảnh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Giám đốc chi nhánh theo quy định của pháp luật. Giấy phép này phải được chấp thuận bởi doanh nhân nước ngoài. Người quản lý chi nhánh  chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp.Trường hợp hết thời hạn ủy quyền nêu tại mục 3 nêu trên mà Giám đốc chi nhánh chưa về Việt Nam và không có ủy quyền nào khác thì người được ủy quyền được tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Giám đốc chi nhánh. của chi nhánh trong phạm vi  được chấp thuận cho đến khi chủ sở hữu chi nhánh  làm việc lại chi nhánh hoặc cho đến khi người nước ngoài cử người khác làm chủ chi nhánh. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button