HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTHỊ TRƯỜNG

Điều kiện hoàn thuế dự án đầu tư GTGT

Trên thực tế, nhiều công ty có hoạt động liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư. Theo quy định của Luật thuế GTGT, phần thuế GTGT thu được trong giai đoạn đầu tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì công ty có thể  hoàn thuế dự án đầu tư GTGT này. Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Điều kiện hoàn thuế dự án đầu tư GTGT

doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo Luật Đầu tư. Trong trường hợp dự án đầu tư không phải phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư;  phải có kế hoạch đầu tư được người có thẩm quyền phê duyệt để quyết định đầu tư; (Căn cứ khoản 12 Điều 1 Thông tư 26/2015 / TT-BTC)

Sau khi đã nộp tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất, kinh doanh; có số thuế  đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư  từ 300 triệu đồng trở lên; Đối với dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT.3. Các trường hợp được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán) trên địa bàn tỉnh, thành phố trong giai đoạn đầu tư

các hoàn thuế dự án đầu tư

Hình 1: Cách thực hiện xác định số thuế đầu vào hoàn

công ty nộp tờ khai riêng cho dự án đầu tư: Mẫu 02 / GTGT

khấu trừ thuế  đầu vào  dự án đầu tư. Cân đối với việc hoàn thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện.

Sau khi được bồi thường, nếu số thuế  đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên. Sau đó là hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.Sau khi xóa số thuế  đầu vào của dự án đầu tư. Nhưng dưới 300 triệu là chưa chiết khấu hết. Sau đó kết quả được chuyển sang số thuế trước thuế của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

trường hợp trong kỳ báo cáo; Doanh nghiệp thương mại chưa được khấu trừ hết số thuế đầu vào của sản xuất kinh doanh. Và số thuế GTGT đã nộp cho dự án đầu tư.Cơ sở kinh doanh thương mại được hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013 / TT-BTC

Doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp tính thuế GTGT. thủ tục khấu trừ;

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Dự án đầu tư mới (không bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán) trên địa bàn tỉnh; Các thành phố trực thuộc trung ương khác với các tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của công ty mẹ;

tìm hiểu hoàn thuế dự án đầu tư

Hình 2: Hiện đang trong giai đoạn đầu tư và chưa đi vào hoạt động; Không đăng ký kinh doanh, không chịu thuế.

2. Xác định số thuế GTGT được hoàn

Doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư;

Nộp thuế  đầu vào  dự án đầu tư; quyết toán thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện;

Sau khi quyết toán mà số thuế  đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên; Đối với dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT;

trường hợp trong kỳ báo cáo; Doanh nghiệp thương mại có số thuế  đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết; và số thuế GTGT đã nộp cho dự án đầu tư mới; Doanh nghiệp được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013 / TT-BTC;

Đặc biệt, trường hợp dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định về dự án thì không thực hiện  chuyển nhượng mà phải thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

hoàn thuế dự án đầu tư

Hình 3: Hoạt động kinh doanh sẽ chịu thuế doanh thu theo phương pháp khấu trừ;

Công ty được lựa chọn thành lập  Ban quản lý dự án, chi nhánh  tại  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của công ty mẹ để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư vào nhiều dự án. vị trí ; Ban quản lý dự án, văn phòng chi nhánh có con dấu hợp pháp, lưu giữ sổ sách, tài liệu theo quy định của Luật Kế toán, có tài khoản  ngân hàng,  đăng ký thuế và nhận chứng chỉ thuế.

Xác định số thuế GTGT được hoàn

Ban quản lý dự án, chi nhánh phải nộp hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế

Sau khi hoàn thành dự án đầu tư  thành lập công ty và sau khi hoàn thành  thủ tục  đăng ký kinh doanh và nộp thuế, cơ sở thường trú sở hữu dự án đầu tư cộng vào giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh vào số được hoàn Thuế GTGT, số thuế GTGT không có khả năng thu hồi của dự án phải nộp cho công ty mới thành lập, kê khai cho công ty mới, nộp

loại thuế và xin hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan tố tụng trực tiếp quản lý. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button