HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTHỊ TRƯỜNGTHỜI SỰ

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Thuê dịch vụ điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là giải pháp tối ưu  cho các doanh nghiệp khi không nắm vững quy trình khai thuế gây ra nhiều sai sót và không đạt được số tiền hoàn thuế. một mức giá nhỏ nhưng bù lại bạn có được  nguồn tài chính lớn để tích vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hàng hoá và dịch vụ của công ty A được áp dụng thuế suất 0% tại thời điểm xuất khẩu. Nếu công ty đã nộp thuế thì việc hoàn thuế tương ứng với hai trường hợp sau:

điều kiện hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu phát triển

Hình 1: Công ty chỉ phải chịu thuế đối với hoạt động xuất khẩu

Công ty được hoàn  thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý đã nộp ở khâu xuất khẩu  (tùy thuộc vào công ty nộp thuế theo tháng hoặc kê khai, tính thuế theo quý) khi có  thuế  đầu vào của hàng hóa xuất khẩu. Dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên. Nếu số thuế  đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng hoặc quý tiếp theo.Doanh nghiệp vừa bán  nội địa vừa xuất khẩu

Doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu  trở lên.

Theo khoản 4 Điều 18 TT219 / 2013-TT / BTC, đối tượng được hoàn thuế là:

Đối với đơn hàng xuất khẩu: công ty có hàng đặt xuất khẩu;

Đối với gia công: là cơ sở  ký hợp đồng gia công  với  nước ngoài;

Đối với hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để thực hiện công việc xây dựng: công ty có vật tư, hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để thực hiện công việc xây dựng;

Hàng xuất khẩu tại chỗ: nghĩa là cơ sở thương mại có hàng hoá sẵn sàng xuất khẩu trong nước.

2. Yêu cầu hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp được hoàn thuế trong thời gian hoạt động xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

doanh nghiệp có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hợp pháp.

Đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Lập và lưu giữ sổ sách kinh doanh, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật

điều kiện hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu hiện nay

Hình 2: Bạn có giữ tài khoản  ngân hàng của công ty

Bạn có quyết toán số thuế GTGT trong kỳ mà công ty thực hiện xuất hoạt động?

Hàng xuất khẩu giữ lại (hoặc chưa được khấu trừ hết) từ 300 triệu đồng trở lên

Doanh nghiệp lập đầy đủ  hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu, đặc biệt dưới 

Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu hàng hoá gồm các tài liệu sau

hợp đồng mua bán, gia công hàng hoá và cung ứng dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân  nước ngoài. Trong trường hợp đặt hàng xuất khẩu, đây là hợp đồng đặt hàng xuất khẩu và giấy xác nhận chấm dứt hợp đồng (nếu hợp đồng đã bị chấm dứt) hoặc nghĩa vụ bồi thường nợ định kỳ giữa người vận chuyển xuất khẩu và người nhận đơn đặt hàng. hàng hoá xuất khẩu đã làm  thủ tục hải quan;

Lưu ý: Không phải khai báo hải quan trong các trường hợp sau

Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm  điện tử: Thay vì phải khai báo hải quan,  doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục  xác nhận người mua đã nhận  hàng theo quy định của Luật Thương mại điện tử;

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

hoạt động xây dựng ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan;

cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt  của doanh nghiệp chế xuất, bao gồm lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (kể cả quần áo bảo hộ lao động: áo, mũ, giày, ủng, găng tay)

Hóa đơn bán hàng, xuất khẩu hoặc hóa đơn  gia công phiếu chi ngân hàng.

3. Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp

Tạo hồ sơ hoàn thuế GTGT

Truy cập vào tờ khai  thuế GTGT hàng tháng và  thông tin về các tài liệu / thủ tục liên quan đến việc hoàn thuế GTGT.

Kiểm tra hồ sơ / tài liệu tổng hợp và xác định số thuế công ty được hoàn.

điều kiện hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Hình 3: Tạo hồ sơ hoàn thuế theo  luật và Đạo luật thuế GTGT.

Gửi tiền hoàn thuế thương mại của bạn đến cơ quan thuế.

Liên hệ trực tiếp  với cơ quan thuế để cung cấp thêm các chứng từ, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Kiểm tra và hoàn thiện các thủ tục / chứng từ được sử dụng để kê khai hoàn thuế GTGT.

Xem xét toàn bộ tờ khai thuế GTGT hàng tháng của công ty.Kiểm tra toàn bộ hệ thống check in check in / out có khai báo.

Tư vấn toàn bộ hệ thống hợp đồng kinh tế xuất nhập tương ứng với hệ thống quyết toán xuất nhập cảnh. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button