HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆP

Điều kiện về vốn điều lệ mở Văn phòng công chứng

Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về điều kiện vốn điều lệ mở văn phòng công chứng và hồ sơ, thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, gjswenson.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Công chứng là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật công chứng năm 2014:

Công chứng là việc công chứng viên của  tổ chức hành nghề công chứng xác nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác  (sau đây gọi là “hợp đồng , giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là  bản dịch) phải được công chứng do cá nhân, tổ chức tự nguyện xin công chứng.Công chứng viên là tổ chức hành nghề công chứng.

vốn điều lệ mở văn phòng công chứng hiện nay

Hình 1: Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty.

2. Điều kiện về vốn điều lệ mở Văn phòng công chứng

Căn cứ Điều 22 Luật Công chứng, điều kiện  mở Văn phòng công chứng là:

2.1.Điều kiện để có hình thức công ty

 công chứng viên được tổ chức và hoạt động như một công ty.

Theo quy định tại Điều 177 Luật Công ty 2020, công ty  là công ty, trong đó:

a) Có ít nhất 02 thành viên cùng sở hữu  công ty và cùng  kinh doanh với một tên (trong sau đây được gọi là đối tác chịu trách nhiệm cá nhân). Ngoài các đối tác chịu trách nhiệm cá nhân, công ty có thể có các nhà đầu tư khác;

b) Thành viên hợp danh phải là thể nhân chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình;

c) Cổ đông góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong giới hạn số vốn phải góp vào công ty.

2.2.Điều kiện đối với Thành viên sáng lập

tìm hiểu vốn điều lệ mở văn phòng công chứng

Hình 2: Công chứng viên phải có  02 công chứng viên chung trở lên và không được góp vốn.

Do đó, chỉ có công chứng viên mới được  thành lập văn phòng công chứng. Công chứng viên phải có ít nhất 02 thành viên hợp danh. Các thành viên này chịu trách nhiệm  bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ và các nghĩa vụ vốn chủ sở hữu khác của công ty.

Điều 8 Luật Công chứng  quy định:

– Bạn phải là công dân Việt Nam và  thường trú tại Việt Nam.

– Có tư cách đạo đức tốt và tuân theo pháp luật.

– Có bằng tốt nghiệp luật sư và  đã làm việc trong các cơ quan, tổ chức với tư cách là người hành nghề luật ít nhất 5 năm.

– Học nghề công chứng hoặc học nghề công chứng tại trường dạy nghề công chứng.

– vượt qua kỳ thi tập sự  công chứng viên.

– Đảm bảo đủ sức khỏe để luyện tập.23. Yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của  công chứng viên là người đứng đầu công chứng viên. Người này phải là đối tác công chứng  của công ty và đã hành nghề công chứng ít nhất 2 năm.

  1. 4. Yêu cầu về tên 

Tên  của công chứng viên phải có hậu tố “Công chứng viên” theo sau là họ tên của người được công chứng hoặc họ tên của công chứng viên khác của công chứng viên đó.

Tên của Văn phòng công chứng phải được công chứng viên thoả thuận nhưng không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác và không trái văn hoá, đạo đức, truyền thống lịch sử, thuần phong mỹ tục. cách cư xử tốt đẹp của dân tộc.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

2.5.Điều kiện về địa điểm

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 29/2016 / NĐ-CP, địa điểm đặt Văn phòng công chứng phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Phải có địa chỉ cụ thể.

– có nơi làm việc cho công chứng viên và nhân viên với diện tích tối thiểu phù hợp với các quy định của Đạo luật về Quy tắc Thủ tục Sử dụng Văn phòng ở các Cơ quan Bên ngoài.

vốn điều lệ mở văn phòng công chứng

Hình 3: Có một nơi mà người nộp đơn có thể được nhận để xác thực.

– Có nơi lưu giữ hồ sơ công chứng.

– Khi thành lập Văn phòng công chứng, công chứng viên  phải nộp các giấy tờ chứng minh  trụ sở của Văn phòng công chứng tại thời điểm đăng ký Văn phòng công chứng.Bộ Tư pháp  kiểm tra xem có đáp ứng các yêu cầu của  công chứng viên khi doanh nghiệp đăng ký  công chứng hay không.

2.6. Điều kiện đối với con dấu

Công chứng viên phải sử dụng con dấu riêng chứ không phải Quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định  thành lập.Thủ tục và hồ sơ đăng ký khắc dấu,  quản lý và sử dụng  dấu của  công chứng viên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với Uy Danh. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button