KHỞI NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTIN TỨC - SỰ KIỆN

Đối tượng cần dịch vụ quyết toán thuế thu nhập

Người có thu nhập chịu dịch vụ quyết toán thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện dứt điểm thuế thu nhập cá nhân. Các cá nhân có thể tự thực hiện sửa chữa lần cuối hoặc thuê một tổ chức thực hiện việc sửa chữa thay cho mình. Để hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Xác định đối tượng cần dịch vụ quyết toán thuế thu nhập

Cá nhân cư trú Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tiền lương chịu trách nhiệm hoàn thành các tờ khai  thuế khi các khoản thuế bổ sung đến hạn.

Hình 1: Người có số thuế nộp thừa đang yêu cầu hoàn lại hoặc bồi thường trong kỳ báo cáo thuế tiếp theo.

Cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công được khấu trừ thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo.

Người nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam phải nộp thông báo chấm dứt hợp đồng lao động cho cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Xác định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Người có số thuế phải nộp bổ sung thời hạn nộp hồ sơ quyết toán  năm 2019 chậm nhất là ngày 30/03/2020.

Cá nhân có số thuế nộp thừa đang yêu cầu hoàn thuế hoặc bồi thường trong kỳ tính thuế tiếp theo  có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế.

Điều kiện  được phép hạch toán đối với tổ chức người chỉ nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công tham gia hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại tổ chức trả thu nhập và được làm việc tại tổ chức này tại thời điểm hoàn thành thủ tục thuế , kể cả trường hợp người đó làm việc trong tổ chức dưới 12 tháng / năm mà thu nhập  bình quân tháng ở nơi khác trong năm không vượt quá 10 triệu đồng.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ quyết toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

đồng  đã được trừ đủ 10%. Người nộp thuế đánh vào thu nhập  mà không phát sinh nghĩa vụ thuế đối với  thu nhập này.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,  chuyển đổi) và người lao động  chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới  sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có  thu nhập bổ sung từ tiền lương, tiền công ở nơi khác, người đó có thể ủy quyền  cho 

Group thay mặt tổ chức mới bổ sung thuế từ khoản khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ  cấp cho người lao động vào thu nhập, số thuế  khấu trừ.

Hình 2: Quản lý thuế TNCN trên thay mặt cho người lao động.

2. Quy định về nộp hồ sơ dịch vụ quyết toán thuế

Cá nhân hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp  trong năm Nơi nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đối với năm.

Cá nhân  tính giảm trừ gia cảnh cho cơ quan chi trả  thì phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả đó.

Trường hợp người đó thay đổi nơi làm việc và  tổ chức trả tiền thuê nhà lần cuối để giảm bớt hoàn cảnh gia đình thì phải nộp hồ sơ chấm dứt hợp đồng nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý tổ chức trả tiền thuê nhà lần cuối cùng.

Cá nhân nộp tờ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (đăng ký thường trú, tạm trú), gồm:

Cá nhân  thay đổi nơi làm việc và ở tổ chức trả thu nhập cuối cùng không được giảm trừ gia cảnh .

Cá nhân chưa thực hiện khấu trừ  cho bản thân từ tổ chức trả thu nhập.

người không giao kết hợp đồng lao động hoặc  hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thuê dịch vụ thuê một nơi hoặc nhiều nơi thì bị trừ 10%.Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc một số nơi trong năm nhưng đến thời điểm thanh lý không làm việc trong tổ chức trả thu nhập.

Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và có nhu cầu khai thuế với cơ quan thuế nơi cư trú thì cá nhân đó phải lựa chọn  nơi cư trú để quyết toán thuế.

Hình 3: Lập Hồ sơ Chấm dứt thuế Thu nhập cá nhân

Tờ khai  thuế Mẫu số 02 / QTTTNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TTBTC.

Phụ lục Mẫu số 021 / BKQTTTNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / TTBTC khi giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

bản chụp chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài đã tạm nộp trong năm (nếu có).Cá nhân đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của  thông tin trong ảnh chụp nhanh này. Trường hợp đối tượng nộp thuế thu nhập không cấp chứng nhận khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã ngừng hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét hồ sơ và xử lý để ra quyết định. Có chứng từ khấu trừ thuế.

Bản sao chụp các hóa đơn, chứng từ  đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ  học bổng trong năm tài chính (nếu có). Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button