HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆPTHỊ TRƯỜNG

Giám sát việc thanh lý kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý phòng kế toán, cung cấp  thông tin tài chính của công ty, đơn vị kinh doanh v.v. Đây là một trong những vị trí có trình độ chuyên môn cao và đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Để  hiểu rõ hơn về khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của  kế toán chính trong công ty, cũng như  những yêu cầu cần thiết để trở thành một kế toán chính, chúng ta cùng  tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là trưởng phòng kế toán của công ty, đơn vị kinh doanh … Ông là người chịu trách nhiệm về tài chính kế toán của công ty, chỉ đạo và điều hành công tác tài chính. Kế toán chính có nhiệm vụ giúp ban lãnh đạo  nắm  rõ tình hình tài chính của công ty và đưa ra các chủ trương phát triển  ngắn hạn và dài hạn cho

công ty.Trong các tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức kinh doanh, kế toán chính là người chịu sự quản lý trực tiếp  và làm việc dưới quyền của giám đốc tài chính.

Kế Toán chính Nên Làm Gì?

Sau đây là những nhiệm vụ của kế toán chính trong công ty:

Hình 1: Trực tiếp điều hành công việc kinh doanh của phòng kế toán.

Đây là một trong những nhà quản lý chính, người trực tiếp đưa ra các đề xuất với quản lý cấp trên để tăng lợi nhuận và  giảm chi phí. Khi nền kinh tế suy thoái, vai trò của kế toán trưởng được phát huy tối đa vì họ là  người đưa ra các biện pháp tài chính phù hợp và kịp thời  giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn.

Kế toán chính chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ  nhân viên kế toán của công ty.Bạn phải đảm bảo rằng tất cả cấp dưới tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ của họ. Kế toán chính còn là người hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới  các quy trình, chuẩn mực làm việc liên quan đến hoạt động kế toán trong công ty.

Vị trí này cũng chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ và hiệu suất công việc, cung cấp các báo cáo kịp thời cho người quản lý và đưa ra các đề xuất để hỗ trợ ban lãnh đạo giải quyết các vấn đề  tài chính một cách hiệu quả và kịp thời.

Trong hoạt động  kế toán, kế toán chính được học về và sử dụng các công nghệ,

Công nghệ mới do đó  tăng hiệu quả và tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Hình 2: Ngoài ra kế toán trưởng còn thực hiện các giao dịch với ngân hàng.

2. Giám sát việc thanh lý kế toán trưởng

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm  giám sát việc thanh lý các khoản thu nhập và chi phí trong công ty, tổ chức kiểm kê tài sản và dòng tiền vào cuối năm tài chính. Tuy nhiên, người quản lý công ty có thể yêu cầu một thỏa thuận dứt điểm bất cứ lúc nào, vì vậy kế toán chính phải luôn  sẵn sàng.

Kế toán chính cũng là người trình bày kết quả cho ban lãnh đạo và đôi khi cho các bên liên quan, nếu có.Đảm bảo tính hợp pháp của hồ sơ kế toán

Đây là công việc đòi hỏi tính chính xác, kịp thời và hợp pháp trong các chứng từ, sổ sách,  giấy  thanh toán, báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, biểu đồ lưu chuyển tiền tệ, các khoản phải trả ngân hàng, khách hàng và nhà cung cấp. Kế toán chính chịu trách nhiệm trước kiểm toán viên về  sổ sách và hồ sơ của công ty.

Lập các tài khoản hàng năm

Hình 3: Kế toán chính là người tham gia vào việc lập các  tài khoản hàng năm theo thời gian đã lập và  báo cáo cho ban giám đốc công ty.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trưởng trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

Tham gia phân tích và dự báo

Trên cơ sở hoạt động này, kế toán chính đưa ra các dự báo liên quan đến nguồn tài chính, tham mưu cho ban lãnh đạo các phương án huy động vốn  để duy trì ngân quỹ kinh doanh; Hỗ trợ các nhà quản lý trong việc xử lý các vấn đề tài chính hoặc pháp lý, rủi ro, bất thường và vi phạm.

Kế toán trưởng là người nắm rõ các hoạt động kế toán tài chính trong công ty.Vì lý do này, các phân tích và dự báo của nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý và hoạch định chiến lược của công ty.

Các nhiệm vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ liên quan đến tài chính kế toán, kế toán chính có thể thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên. Nhiệm vụ của kế toán chính cũng rất khác nhau tùy thuộc  vào công ty mà họ  làm việc.

Một câu hỏi mà chúng tôi thường đặt ra là “Kế toán chính có vai trò quan trọng và nổi bật trong công ty, vậy  kế toán chính có những quyền gì?” Để trả lời  câu hỏi này, bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quyền  và  nhiệm vụ của  kế toán chính trong các Cơ quan, Công ty, đơn vị kinh doanh dễ nhận biết. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button