HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆP

Hình thức thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Công Ty TNHH 2 Thành Viên trở lên là gì? Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên là gì? Hãy cùng xem bài viết tiếp theo của chúng tôi để có câu trả lời. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Công ty TNHH hai thành viên là  hình thức công ty TNHH một số  thành viên, trong đó các thành viên  góp vốn,  quản lý,  chia lãi và cùng chịu lỗ theo tỷ lệ  vốn góp vào công ty.

Theo pháp luật hiện hành, công ty trách nhiệm hữu hạn là một tổng công ty, trong đó:

+ thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng thành viên không  quá năm mươi;

+ Thành viên chịu  các khoản nợ và nghĩa vụ  khác của xã hội trong giới hạn số vốn phải đóng góp cho xã hội;

+ Phần vốn góp của thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng trong điều kiện pháp luật quy định

công ty tnhh 2 thành viên trở lên hiện nay

Hình 1: Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc điểm 1: Về thành viên hợp danh

– Thành viên hợp danh có thể là tổ chức ( có tư cách pháp nhân) hoặc người mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài

– Số lượng thành viên từ 2 đến 50 thành viên trong  quá trình hoạt động.Đặc điểm 2: Chế độ trách nhiệm tài sản

– Chế độ trách nhiệm tài sản của công ty hợp danh: Công ty trách nhiệm hữu hạn có  hai thành viên hợp danh trở lên chịu trách nhiệm pháp lý bằng toàn bộ tài sản  của công ty.

– Chế độ trách nhiệm tài chính của đối tác: Đối tác chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài chính khác  trong giới hạn số vốn phải góp vào công ty.

Đặc điểm 3: Cơ chế chuyển nhượng vốn

Do có những hạn chế đối với sự tham gia của những người bên ngoài  công ty trách nhiệm hữu hạn, pháp luật cũng quy định rằng việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng phải trong một Thứ tự nhất định.

Theo  quy định hiện hành, thành viên công ty TNHH  hai thành viên trở lên phải ưu tiên nhận chuyển nhượng  các thành viên hiện có thành công ty theo các điều kiện ngang nhau và tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty. Nếu các thành viên này không mua gì hoặc không mua hết trong vòng 30 ngày thì vốn sẽ được chuyển  cho các thành viên không phải là thành viên.Điều khoản này không áp dụng cho các trường hợp chuyển nhượng đặc biệt, chẳng hạn như B. Dùng vốn để trả nợ và chuyển nhượng vốn sau khi có thành viên yêu cầu công ty mua lại mà không thoả thuận được  giá cả hoặc công ty không có khả năng thanh toán tiền mua lại.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

tìm hiểu công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hình 2: Các giả định này  được phân tích chi tiết hơn trong các quy định về vốn.

Đặc điểm 4: Về cơ chế huy động vốn

Cơ chế tài trợ linh hoạt hơn  đối tác, nhưng kém linh hoạt hơn  đối tác. Công ty TNHH  hai thành viên trở lên có thể huy động vốn thông qua:

– huy động vốn góp: từ các thành viên hiện có, các cá nhân, tổ chức sẵn sàng góp vốn;

– Vốn vay huy động: từ các tổ chức, cá nhân;

Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn ra công chúng.

Đặc điểm 5: Tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có năng lực pháp luật kể từ ngày được cấp trích lục thương mại.

2. Hình thức thành lập công ty TNHH 2 người như thế nào?

Để thành lập công ty TNHH 2 thành viên, công ty phải hoàn thành các bước sau:

– Bước 1: Lập Chứng thư thành lập công ty TNHH 2 thành viên theo  quy định của Luật  Công ty

. Thành lập a 2- GmbH, phải đính kèm các giấy tờ sau:

– đơn xin thành lập GmbH 2 người (mẫu bắt buộc);

– Các bài báo về Hiệp hội (mẫu tham khảo);

– danh sách cổ đông (mẫu bắt buộc);

– danh sách  thành viên nước ngoài được ủy quyền là tổ chức;

– Bản sao các giấy tờ sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên công ty là thể nhân. Văn bản đại diện theo pháp luật của người đại diện công ty vẫn còn hiệu lực;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ hợp lệ thay  hộ chiếu nước ngoài còn giá trị sử dụng;

+ giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc tài liệu tương đương khác của thành viên công ty nếu thành viên công ty là tổ chức

công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hình 3: (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là nhà nước);

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu công ty do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button