Học kế toán cơ bản đến nâng cao cùng Kế Toán Uy Danh

Học kế toán cơ bản | Hiện nay, khi ngành công nghiệp của nước ta đang phát triển mạnh, nền kinh tế đang một ngày đi lên, cùng với đó rất nhiều công ty, nhà máy ra đời, hộ kinh doanh cũng đang phát triển mạnh thì việc cần một người kế toán quản lý tài chính, doanh thu, đưa ra các chiến lược cho doanh thu công ty, doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh của mình thật sự rất cần thiết.

Chính vì kế toán có vai trò quan trọng trong đóng góp đến nền kinh tế, nên hiện nay chuyên ngành này đang nằm trong danh sách hot nhất các ngành nghề, được nhiều học viên, sinh viên theo đuổi. Vậy kế toán là gì? Công việc kế toán ra sao? Các khái niệm cơ bản của kế toán là gì? Cùng Kế Toán Uy Danh tìm hiểu về việc học kế toán cơ bản đến nâng cao nhé!

Kế toán là gì?

Kế toán là một trong những bộ phận nhân sự hiện nay không thể thiếu đối với doanh nghiệp, công ty hay đơn vị hành chính. Tất cả các thông tin được cung cấp bởi bộ phận đơn vị kế toán sẽ giúp doanh nghiệp có những định hướng về chiến lược kinh doanh phù hợp với đơn vị mình. Do đó, kế toán viên là tại bất cứ doanh nghiệp nào cũn đều cần học kế toán cơ bản.

Công việc của một kế toán viên sẽ bao gồm: Ghi chép, thu nhận và xử lý – cung cấp tất cả các thông tin hoạt động tài chính của doanh nghiệp, công ty, đơn vị hành chính hay cơ sở kinh doanh tư nhân… Bộ phận kế toán đóng một vai trò rất quan trọng với việc quản lý nền kinh tế từ phạm vi đơn vị – cơ quan – toàn bộ nền kinh tế.

Kế toán được chia thành 2 bộ phận:

– Kế toán công: Đây là bộ phận kế toán làm việc tại những đơn vị hoạt động nhưng không có tính chất kinh doanh, không lấy doanh thu làm mục đích cho việc hoạt động, bộ phận này sẽ làm việc tại các tổ chức đoàn thể của nhà nước, các đoàn thể xã hội…

Kế toán doanh nghiệp: Là bộ phận kế toán chuyên làm việc tại những đơn vị mang tính chất kinh doanh thu lợi nhuận.

Học kế toán cơ bản là học những gì?
Học kế toán cơ bản là học những gì?

Những khái niệm cơ bản về chuyên ngành kế toán

Các khái niệm cơ bản sẽ thống nhất được giữa hoạt động của những đơn vị kế toán ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm chỉ đạo hay quản lý các hoạt động về kế toán. Các khái niệm cơ bản như sau:

Đơn vị kế toán

– Đây là một trong những khái niệm chỉ rõ về chuyên ngành thực thể kinh doanh, làm các công việc ghi chép, phản ảnh tình hình hoạt động kinh tế của đơn vị mình, lập ra các bảng báo cáo tài chính. Những đơn vị được xem là đơn vị kế toán bao gồm:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp hay tổ chức hiện đang sử dụng kinh phí, ngân sách của nhà nước.

– Các đơn vị tổ chức không sử dụng kinh phí của nhà nước.

– Các doanh nghiệp hiện đang hoạt động theo luật pháp Việt Nam

– Các chi nhánh, văn phòng đại diện của nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

– Các hộ kinh doanh tư nhân, cá nhân hay các hợp tác xã.

Thước đo tiền tệ:

Tiền tệ là một trong những đơn vị cơ bản nhất được kế toán sử dụng nhằm phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế ngay tại đơn vị mình. Thước đo tiền tệ được xem là một thước đo phản ánh tổng quát nhất.

Kỳ kế toán:

Khái niệm này được hiểu là khoảng thời gian tính từ lúc các kế toán viên mở sổ để ghi chéo những phản ánh về nghiệp vụ kinh tế cho đến thời điểm khóa sổ để lập những báo cáo tài chính. Kỳ kế toán được phân thành:

– Kỳ kế toán theo tháng

– Kỳ kế toán theo quý

– Kỳ kế toán theo năm

Nghiệp vụ kinh tế

Sẽ là một trong những phần quan trọng nhất. Đây là hoạt động phát sinh cụ thể cho việc tăng hay giảm tài sản, nguồn hình thành nên những tài sản của doanh nghiệp mà kế toán phải theo dõi, hạch toán.

Chứng từ kế toán

Đây là một trong những giấy tờ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế hay tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, công ty, cơ sở kinh doanh,… Kế toán viên sẽ hoàn thành, căn cứ theo các chứng từ đó để ghi vào sổ kế toán theo Luật kế toán ban hành.

Tài liệu kế toán

Đây là những chứng từ, sổ kế toán, các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm kê, hay tất cả những tài liệu liên quan về kế toán.

Kiểm tra kế toán

Khái niệm này được hiểu là xem xét, đối soát dựa trên những chứng từ thực tế từ kế toán, các số liệu có ở sổ sách hay các báo biểu, nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh được tính hợp lý của các phương pháp kế toán được áp dụng.

Phương pháp kế toán

Với chuyên ngành kế toán sẽ có rất nhiều phương pháp riêng tương thích cùng những đặc điểm của đối tượng cần phải nghiên cứu là tài sản hay nguồn hình thành nên những tài sản đó, sự tuần hoàn của tài sản ngay trong giai đoạn sản xuất kinh doanh. Khi học kế toán cơ bản, bạn cũng sẽ được học những nội dung này.

Ngành kế toán cần phải học những gì?

– Học viên, sinh viên chuyên ngành kế toán sẽ được cung cấp tất cả các kiến thức về pháp lý của một kế toán, hệ thống chuẩn mực của kế toán Việt Nam và chuẩn mực của kế toán quốc tế.

– Các bạn còn được học những quy định trong đạo đức, và nghề nghiệp của một người kế toán.

– Các bạn phải học cách thu thập và xử lý, kiểm tra tất cả các thông tin một cách thật tỉ mỉ, chính xác nhất. Ngoài ra, còn phải học cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua tất cả các nghiệp vụ kế toán.

– Học cách phân bổ ngân sách, quản lý những doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của đơn vị mình.

– Ngoài ra, các bạn cũng phải học cách trang bị thêm những kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian…

– Học các môn chuyên ngành như: nhập môn tài chính tiền tệ, nguyên lý kế toán, phân tích báo cáo tài chính, Thuế, kế toán công ty chứng khoán, lập và trình bày tất cả các bảng báo cáo tàu chính…

Học kế toán cơ bản gồm nghiệp vụ gì?

Học kế toán cơ bản gồm nghiệp vụ gì?
Học kế toán cơ bản gồm nghiệp vụ gì?

Muốn làm được kế toán viên, bắt buộc các bạn phải học kế toán cơ bản và biết được những nghiệp vụ cơ bản đối với doanh nghiệp như:

– Nghiệp vụ về kế toán Thuế:

+ Trong nghiệp vụ về kế toán thuế các bạn phải nắm vững được thuế giá trị gia tăng đầu ra theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tùy vào đơn vị của mình.

+ Nghiệp vụ về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo thông tư mới nhất về luật thuế hiện hành được sửa đổi, bổ sung.

+ Nghiệp vụ về thuế tiêu thụ đặc biệt trong các phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, công ty hay cơ sở kinh doanh.

– Nghiệp vụ về kế toán tiền lương:

+ Học cách hạch toán các chi phí về lương: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế phải trả cho người lao động ( tùy theo từng đối tượng quy định trong các thông tư liên quan để kế toán viên hạch toán trong sổ kế toán).

+ Học cách tính tiền phải trả cho công nhân viên từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hay khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng.

– Nghiệp vụ về tài sản cố định

Đối với nội dung này, các bạn cần phải nắm rõ được công thức tính nguyên giá của tài sản cố định, nếu không nắm kỹ phần này khi đi vào thực tế sẽ không thể xác định được nguyên giá của tài sản đó.

Nguyên giá = Giá mua ngay trên hóa đơn chưa có Thuế + chi phí liên quan + Thuế nhập khẩu – các khoản được giảm trừ.

Sau khi tính được nguyên giá của tài sản cố định, các bạn sẽ học cách hạch toán những nghiệp vụ về tài sản vào sổ kế toán.

+ Mua tài sản cố định

+ Tính khấu hao theo tháng

+ Nhượng, bán thanh lý những tài sản cố định

– Nghiệp vụ về xuất kho:

+ Trong nghiệp vụ về xuất kho, các bạn cần phải biết cách hạch toán xuất nguyên vật liệu phục vụ cho viêc sản xuất sản phẩm.

+ Xuất những nguyên vật liệu để đầu tư về xây dựng cơ bản hay sửa chữa tài sản cố định.

+ Xuất các nguyên vật liệu, hàng hóa để góp vón đầu tư vào những công ty khác.

+ Xuất kho để bán hàng.

– Nghiệp vụ nhập kho:

+ Trong nghiệp vụ nhập kho, các bạn cần phải học kế toán cơ bản và nắm vững được nguyên tắc hạch toán cho việc nhập kho đang đi trên đường.

+ Nhập kho thành phẩm sản xuất

+ Nhập khi nguyên vật liệu để dùng cho việc phục sản xuất nhưng không hết

+ Nhập khi cho hàng bán bị trả lại

– Nghiệp vụ về chiết khấu thương mại:

Trong nghiệp vụ về chiết khấu thương mại các bạn phải học được cách phản ảnh được số tiền chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ đó. Và vào cuối kỳ thì kết chuyển tất cả số tiền đã chiết kháu thương mại cho người mua vào tài khoản doanh thu bán hàng hay cung cấp dịch vụ

* Tất cả các nghiệp vụ trên đều là những kiến thức cơ bản cần phải nắm rõ để các bạn có thể hạch toán đúng vào sổ kế toán. Đối với kế toán, nếu như chỉ cần sai một li thì các bạn phải rà soát lại từng bước đầu. Chính vì vậy, bất kể hạch toán hay ghi bất kỳ một con số nào cũng nên cẩn thận hết mức.

Qua bài viết, các bạn cũng đã một phần nào nắm được những kiến thức cơ bản cần học trong chuyên ngành kế toán, hướng được cho mình lối đi đúng đắn. Đây cũng chính là tiền đề giúp cho các bạn hướng chọn cho mình một địa chỉ đầu tư những kiến thức đó thật chuẩn xác.Kế Toán Uy Danh cũng là tự tin là địa chỉ giúp bạn có thể học kế toán cơ bản đến nâng cao, cùng với đó là kinh nghiệm xử lý các phát sinh trong quá trình làm việc. Truy cập ngay fanpage của chúng tôi để nhận tư vấn khoá học phù hợp với mong muốn của bạn!

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/         Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.