Học phân tích báo cáo tài chính

1. Phân tích báo cáo tài chính.

– Phân tích báo cáo tài chính là khả năng nhìn nhận, đánh giá tình hình kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp dựa vào những con số được tập hợp trên bộ báo cáo tài chính.

– Học phân tích báo cáo tài chính nhằm đem lại cho lãnh đạo doanh nghiệp hay các nhà đầu tư:

Nhận thấy rõ hơn về khả năng phát triển của doanh nghiệp.

Những hạn chế mà doanh nghiệp còn tồn đọng, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư, hạn chế đầu tư hay loại bỏ đầu tư.

hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh

2. Học Phân tích báo cáo tài chính như thế nào?

– Đòi hỏi rất cao về trình độ cũng như khả năng nhìn nhận những vấn đề xung quanh các bản báo cáo.

– Phân tích những mối liên hệ giữa các sổ sách, báo cáo với nhau.

Để nắm rõ công thức phân tích báo cáo tài chính chúng ta cần học làm báo cáo tài chính

– Người thực hiện là vì khả năng nhìn nhận bao quát toàn bộ công việc.

– Đối với mỗi nhà lãnh đạo, mỗi nhà đầu tư hay tùy thuộc vào mục tiêu phân tích báo cáo tài chính. Chúng ta sẽ cho ra được những kết quả hay lựa chọn cuối cùng khác nhau tùy vào nhiều mức độ vào yêu cầu của họ.

– Để hiểu và nắm bắt được nội dung mà bản báo cáo tài chính thể hiện những gì thì chúng ta cần đi vào tìm hiểu khái quát chung về các sổ sách chứng từ trong bộ báo cáo tài chính mang ý nghĩa như thế nào?.

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Là một bản báo cáo tóm tắt lợi nhuận của một công ty trong một thời gian nhất định.

– Nội dung trong bảng báo cáo này thể hiện:

– Trình bày doanh thu được tạo ra trong kỳ

– Chi phí phát sinh trong kỳ

– Sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí.

2.2.  Bảng cân đối kế toán:

– Bảng cân đối tài khoản lại thể hiện về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ.

– Nội dung được thể hiện là danh sách các tài sản, các khoản nợ của doanh nghiệp.

– Thể hiện sự hình thành giữa hai khái niệm là Tài sản và Nguồn vốn.

2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ này chúng thể hiện cho chúng ta: những khái niệm, sự hình thành của tiền hay tất cả các hoạt động liên quan đến tiền.

Bảng lưu chuyển tiền tệ thì chỉ khi nào chúng ta nhận được tiền mặt hay chi trả bằng tiền mặt thì mới được thể hiện trên bảng báo cáo này. 

– Trên đây là một số những ý kiến nhỏ về việc thực hiện một phần phân tích BCTC tại mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Kinh nghiệm lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/         Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.