HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTHỜI SỰTIN TỨC - SỰ KIỆN

Hướng dẫn lập Tờ khai làm báo cáo thuế quý

Để phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh của công ty, hàng tháng các công ty bắt buộc phải lập báo cáo thuế hàng quý  để nộp cho cơ quan thuế. Nhưng bạn cần làm những gì để lập báo cáo kế toán thuế? Dưới đây là hướng dẫn cách làm báo cáo thuế quý  tháng năm 2021 cho các công ty. Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý / tháng

Trước khi kê khai thuế GTGT phải làm rõ các khía cạnh sau:

Công ty bạn thuộc đối tượng kê khai trực tiếp, kê khai tiếp theo  hay  khấu trừ.Công ty của bạn được yêu cầu báo cáo hàng quý hoặc hàng tháng.

Mỗi phương thức trả lại có một hình thức trả lại và cách tính thuế GTGT khác nhau.

Mẫu 01 / GTGT dành cho  doanh nghiệp báo cáo thuế doanh thu theo phương pháp khấu trừ.

Mẫu 04 / GTGT dành cho  doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Khi kê khai thuế GTGT cần lưu ý mục đích của tờ khai để sử dụng đúng loại tờ khai:

Tờ khai thuế GTGT được khấu trừ (01 / GTGT)

Tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư (02 / GTGT)

Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp hoàn thuế GTGT trực tiếp (03 / GTGT)

Tờ khai thuế GTGT bán hàng (04 / GTGT)

cách làm báo cáo thuế quý

Hình 1: Tờ khai thuế GTGT hàng kinh doanh nước ngoài (05 / GTGT

Bạn phải khai thuế theo quý hàng tháng) Phần mềm HTKK mới nhất.Đây là các bước bạn cần làm để tạo Tờ khai thuế GTGT Mẫu 01 / GTGT trong phần mềm HTKK). Xuất tờ khai và nộp trực tuyến như bình thường.

Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chi phí này tương ứng với mục [28a] thuế GTGT  của dự án đầu tư trên Tờ khai 02 / GTGT

Trị giá tại mục [28a] trên Tờ khai 02 / GTGT Không được lớn hơn giá trị mục tiêu [40a].

Sau khi  hoàn thành tờ khai  thuế hàng quý, hãy xuất  tờ khai dưới dạng XML để nộp tờ khai. Với eBills, bạn chọn  nộp  thuế trực tuyến.

2. Hướng dẫn lập Tờ khai làm báo cáo thuế quý đến tháng

Đây là các bước  lập Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 05 / KK-TNCN Cách lập Tờ khai thuế thu nhập quý  2021 trong Phần mềm HTKK mới nhất.

Mẫu báo cáo thuế TNCN 05 / KK-TNCN là mẫu báo cáo dành cho tổ chức, cá nhân trả  thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trước khi kê khai thuế thu nhập cá nhân, bạn phải xác định xem công ty mình kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý hay  tháng.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân phải được nộp hàng quý, bất kể có số trong kỳ  hay không.

Kê khai thuế theo quý đối với:

làm báo cáo thuế quý hiện nay

Hình 2: Công ty kê khai thuế GTGT theo quý.

Hoặc công ty báo cáo thuế GTGT hàng tháng và có số thuế thu nhập khấu trừ dưới 50 triệu.

Khai  thuế hàng tháng  cho:

công ty kê khai thuế GTGT hàng tháng và có số thuế thu nhập khấu trừ từ 50 triệu trở lên.Cách làm báo cáo thuế theo quý:

Căn cứ vào  tiền lương trả cho người lao động  trong tháng, tính ra số thuế TNDN phải nộp của từng tháng trong quý.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

làm báo cáo thuế quý

Hình 3: Ghi chú: Đây là công việc  kế toán làm hàng tháng.

Mục tiêu [35] Tổng thu nhập từ  phí  bảo hiểm nhân thọ và các khoản bảo hiểm không bắt buộc khác từ các công ty bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam hoặc cá nhân trả thu nhập để mua bảo hiểm nhân thọ hoặc các bảo hiểm không bắt buộc khác bằng phí tích lũy từ các công ty bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với phí mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm không bắt buộc khác của công ty bảo hiểm người lao động không thành lập tại Việt Nam: Là tổng số thuế thu được đối với thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả cho thu nhập được khấu trừ từ số tiền  bảo hiểm nhân thọ và các khoản bảo hiểm không bắt buộc khác do công ty bảo hiểm thường trú ngoài Việt Nam tích lũy  cho người lao động. Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%

Hướng dẫn lập tờ khai thuế  tháng:

Cách làm tờ khai thuế thu nhập tháng, các bước thực hiện tương tự như  quý. Các bước lập tờ khai  thuế thu nhập  tháng như sau:

Bước 1: Lập bảng tính thuế thu nhập tháng

Căn cứ vào  tiền lương  người lao động nhận được  trong tháng, tính ra số tiền phải nộp thuế thu nhập của từng tháng.

Bước 2: Tạo Tờ khai ESTV Tháng trong Phần mềm HTKK

Căn cứ vào Bảng tính ESTV Tháng đã tạo ở Bước 1, tiến hành nhập dữ liệu vào Tờ khai Tháng, kết xuất XML và gửi thông tin đăng nhập cá nhân- Báo cáo Thuế Thu nhập trực tuyến. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button