TÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTHỜI SỰ

kế toán quản trị được tổ chức trong doanh nghiệp

Công tác tổ chức hạch toán kinh doanh trong các công ty là một trong những công việc quan trọng hàng đầu trong công tác kế toán công ty hiện nay. Tuy nhiên trên thực tế không phải công ty nào cũng hiểu hết những nội dung gắn liền với công việc này để thực hiện có hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho công tác kế toán quản trị được tổ chức của các nhà quản trị công ty. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. kế toán quản trị được tổ chức trong doanh nghiệp

Để giúp doanh nghiệp (DN) nâng cao trình độ quản lý tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, trong xu thế mở cửa và hội nhập hiện nay, công tác kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị  nói riêng luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. vai diễn.

Sự thành công của một công ty phụ thuộc  nhiều vào các quyết định quản lý, vì vậy các công ty cũng cần thiết lập và tổ chức kế toán quản trị để thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế.

kế toán quản trị được tổ chức hiện nay

Hình 1: Về cơ bản tổ chức hạch toán kinh doanh trong các doanh nghiệp thường tập trung vào 4 nhiệm vụ

Thứ nhất, tổ chức hạch toán

Mỗi doanh nghiệp có quy mô và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng cũng sẽ khác nhau để thích ứng với hoạt động và hoạt động của công ty này. Mô hình kế toán quản trị có 3 loại hình tổ chức: mô hình kết hợp, mô hình riêng biệt và mô hình hỗn hợp.

Dù hoạt động theo mô hình nào thì khi áp dụng kế toán quản trị, bộ máy kế toán quản trị cũng phải được tổ chức với đội ngũ cán bộ đầy đủ. Bộ máy kế toán quản trị ít nhất phải được tổ chức theo 3 bộ phận: dự toán, phân tích và dự án. Kế toán chuyên trách có thể được giao cho các bộ phận này hoặc họ có thể đồng thời thực hiện các công việc khác trong bộ máy kế toán.Sự phân chia của ba bộ phận này khá rõ ràng: bộ phận Dự toán  thu thập thông tin và phối hợp với các bộ phận khác để lập dự toán  kinh doanh cho các kế hoạch hoạt động của công ty; Bộ phận phân tích đánh giá tình hình sử dụng chi phí thực tế trong công ty, đánh giá kết quả thực hiện dự toán và trách nhiệm sử dụng chi phí của các lĩnh vực;

Phòng kế hoạch dự án  thu thập các thông tin thích hợp để giúp người quản lý quyết định lựa chọn và thực hiện các dự án của công ty …

Thứ hai, tổ chức tài khoản và sổ cái

– Đối với tài khoản kế toán: phê duyệt Luật kế toán 2015 trở thành chung các tài khoản sổ cái dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế của chúng. Hệ thống sổ cái bao gồm các tài khoản sổ cái được sử dụng.Mỗi đơn vị kế toán chỉ được sử dụng một hệ thống  kế toán cho mục đích kế toán tài chính, theo Quy định của Kho bạc.

– Đối với hệ thống sổ kế toán: Theo Luật Kế toán 2015, sổ kế toán dùng để đăng ký, hệ thống hóa và lưu trữ tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính  phát sinh  liên quan đến đơn vị kế toán. Sổ cái phải có các thông tin chính sau: ngày, tháng, năm nhập; Số và ngày, tháng và năm của tài liệu kế toán dựa trên việc đặt chỗ; Tóm tắt nội dung của các giao dịch kinh tế, phái sinh tài chính; Số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được ghi vào  tài khoản kế toán; Số dư đầu kỳ,  phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

tổng hợp kế toán quản trị được tổ chức

Hình 2: Sổ cái bao gồm sổ cái chung và sổ cái riêng.

2. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ngày nay 

Thứ ba, việc tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị Báo cáo kế toán quản trị là một trong những tài liệu kế toán quan trọng nhất của doanh nghiệp.Nó được coi là “sản phẩm” cuối cùng của quá trình thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp, là “sản phẩm” trực tiếp.

kế toán quản trị được tổ chức

Hình 3: Phương pháp tổng hợp và lập bảng cân đối kế toán trong kế toán quản trị.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Vai trò của kế toán quản trị là cung cấp  cho các nhà quản lý thông tin kế toán đầy đủ để họ có thể đưa ra  các quyết định sáng suốt. Các quyết định này liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của các công ty. Người quản lý dựa vào  thông tin được cung cấp để so sánh, đánh giá các phương án và đưa ra quyết định đúng đắn. Để đưa ra quyết định hợp lý, ban lãnh đạo  cần tìm kiếm thông tin về  chi phí sản xuất  liên quan đến loại quyết định này.Thông tin chi phí được chia thành hai loại cơ bản: thông tin chi phí phù hợp (có liên quan) đến việc ra quyết định và thông tin không phù hợp (không liên quan) đến việc ra quyết định. Kế toán quản trị có nhiệm vụ  phân biệt hai loại thông tin này và hướng dẫn nhà quản lý  ra quyết định. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button