HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTHỊ TRƯỜNG

Khai thu của kế toán công ty mới thành lập

Khi kế toán công ty mới thành lập, kế toán phải làm thủ tục  khai thuế ban đầu và hoàn thiện các chứng từ sổ sách… Để kế toán  nắm được công việc kế toán của  doanh nghiệp mới  cần phải làm những gì. Tư vấn thuế Việt Nam sẽ cung cấp các thông tin. Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số 

Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty cần đăng ký tài khoản ngân hàng (để nộp  thuế điện tử) và mua chữ ký số ( mã thông báo). để khai thuế qua mạng.

Sau khi có tài khoản ngân hàng và chữ ký số, thực hiện các công việc sau:

Kê khai và nộp thuế

các kế toán công ty mới thành lập

Hình 1: Thời hạn kê khai và nộp thuế

Ngày 24/02/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2020 / NĐ-CP ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016 quy định các quyền đối với giấy phép như sau:

Căn cứ vào tiểu mục c tiểu mục 1 Điều 1 Nghị định 22/2020 / NĐ-CP, kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc  hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12) cho:

+ Tổ chức mới thành lập (cấp mã số thuế mới, mã số công ty mới).

+ hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh lần đầu.

Nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ  thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh trong thời gian miễn phí thì chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh được miễn  phí  trong thời gian đó. Các công ty được miễn lệ phí giấy phép.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020 / NĐ-CP thì người nộp thuế mới bắt đầu sản xuất, kinh doanh hoặc mới quyết toán; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển hoạt động trong nước phải kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai ngay trước ngày 30/01. Gần đây.

Lưu ý:

– Công ty thành lập 6 tháng đầu năm: Nộp lệ phí môn bài cả năm.

– Các công ty được thành lập trong 6 tháng cuối năm (từ ngày 1 tháng 7): Nộp 50% lệ phí môn bài

Tờ khai thuế GTGT

Kỳ  khai thuế GTGT

kế toán công ty mới thành lập cần thiết

Hình 2: Căn cứ Điều 15 Thông tư 151/2014 / TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau đủ 12 tháng sản xuất kinh doanh, bắt đầu từ năm dương lịch tiếp theo thì phải nộp tờ khai thuế doanh thu hàng tháng, hàng quý căn cứ vào thu nhập bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm dương lịch trước đó (đủ 12 tháng).’

Do đó, các công ty mới thành lập sẽ nộp tờ khai thuế GTGT theo kỳ báo cáo hàng quý tương ứng với tháng  thành lập công ty.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Ví dụ: Một công ty được thành lập vào tháng 8 năm 2019 nộp tờ khai thuế GTGT từ quý 3 năm 2019. Nếu bạn muốn khai báo bằng thủ tục khấu trừ, bạn cần phải đăng ký.

– Trường hợp khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Nộp tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03 / GTGT, 04 / GTGT cho cơ quan thuế của kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi  thành lập công ty.- Trường hợp kê khai thuế bán hàng theo thủ tục khấu trừ: Nộp tờ khai thuế bán hàng số 01 / GTGT, 02 / GTGT của kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi  thành lập đến cơ quan thuế.

2. Thu nhập Khai thu của kế toán công ty mới thành lập

– Kỳ khai thuế Thu nhập: Hàng tháng hoặc hàng quý.

– Nếu công ty báo cáo VAT hàng quý, báo cáo IRPF cũng là hàng quý.

– Trong quý mà IRPF được giữ lại từ người lao động, IRPF phải được khai báo.

– Không yêu cầu khai thuế thu nhập trong quý mà không có thuế thu nhập  nhân viên nào được khấu trừ.Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hàng quý căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp  tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

Lưu ý: Hiện tại không yêu cầu khai thuế  doanh nghiệp sơ bộ.

Hạn nộp hồ sơ  Chậm nhất là ngày  30 của quý sau.

kế toán công ty mới thành lập

Hình 3: Thông báo phát hành hóa đơn

Căn cứ  Khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014 / TT-BTC (sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014 / TT-BTC)

Hóa đơn GTGT

Trường hợp doanh nghiệp niêm yết thuế GTGT giải thích và tính theo phương pháp ấn định, hóa đơn GTGT được sử dụng trong các hoạt động sau:

bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ tại thị trường nội địa;

Vận tải quốc tế;

Xuất khẩu vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Hóa đơn bán hàng

– Trường hợp doanh nghiệp kê khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ tại thị trường nội địa, xuất khẩu vào khu vực tự do và các trường hợp khác được coi là xuất khẩu thì sử dụng hóa đơn bán hàng này.- Doanh nghiệp liên hệ chi cục thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục mua hóa đơn.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành thủ tục  báo cáo phát hành hóa đơn (đối với trường hợp xuất hóa đơn GTGT) hoặc mua hóa đơn bán hàng gửi Kho bạc, công ty phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button