KHỞI NGHIỆPTHỜI SỰ

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

Một công ty có phát triển bền vững và hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Hiểu biết về môi trường kinh doanh  giúp công ty hiểu và biết  khách hàng thực sự muốn gì. Đồng thời,  hiểu biết về môi trường kinh doanh  giúp công ty biết được những thuận lợi và khó khăn của mình, đối thủ cạnh tranh, cơ hội và thách  thức sẽ gặp phải để đưa ra  chiến lược phát triển cụ thể. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này.

1. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào?

Môi trường kinh doanh  có thể hiểu đơn giản là ranh giới của không gian mà công ty tồn tại và phát triển. Nó bao gồm tất cả các yếu tố, các yếu tố (bên ngoài và bên trong)  tác động qua lại lẫn nhau và ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động  của các công ty.

Nghiên cứu và phân tích môi trường kinh doanh  giúp doanh nghiệp biết được  điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức  để  đưa ra  quyết định kinh doanh đúng đắn nhất.

Môi trường kinh doanh và doanh nghiệp có mối quan hệ tương hỗ.Nếu biết nắm bắt cơ hội, môi trường kinh doanh  tạo điều kiện cho các công ty phát triển. Đồng thời, nếu không thích ứng được với môi trường công ty cũng có những hạn chế kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, các công ty còn tác động đến môi trường kinh doanh do đóng góp vào ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng nó cũng có thể hủy hoại môi trường kinh doanh với ô nhiễm môi trường.

tìm hiểu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

Hình 1: Dẫn đến thất nghiệp,  tệ nạn xã hội, tham ô tiêu cực ….

2. Phân tích môi trường kinh doanh hiện nay của các doanh nghiệp

Căn cứ vào quy trình hoạt động kinh doanh của các công ty, ta có thể  chia môi trường kinh doanh thành môi trường bên trong và  bên ngoài.

môi trường kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay

Hình 2: Môi trường bên trong công ty

Phân tích môi trường bên trong là việc nghiên cứu và phân tích các yếu tố liên quan đến bản thân công ty. Các yếu tố giúp bạn  phân tích môi trường bên trong công ty bao gồm:

Nguồn nhân lực: Đây là yếu tố quyết định  sự thành bại của mọi hoạt động sản xuất và thương mại trong công ty.Muốn phát triển  ổn định và bền vững, các công ty phải tạo ra môi trường làm việc văn hóa, kỷ luật, cũng như chế độ thưởng phạt  nhân viên minh bạch, công bằng để nâng cao tay nghề của nhân viên.

Vốn doanh nghiệp: Là yêu cầu quyết định sự tồn tại, phát triển và khả năng  cạnh tranh của công ty. Nếu nguồn vốn ổn định sẽ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo  mục tiêu đã đề ra. Cơ sở vật chất: bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, công nghệ quản lý,  thông tin môi trường kinh doanh,… Đây là cơ sở của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các công ty muốn mở rộng sản xuất, hiện đại hoá sản phẩm  thì  chiến lược đầu tư cần tập trung vào hiện đại hoá và mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp  với định hướng sản xuất và thương mại.

Văn hóa doanh nghiệp: Những công ty có nền văn hóa phát triển sẽ tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo, đồng thời tăng cường  mối quan hệ giao tiếp và thông tin giữa các nhân viên.Các yếu tố trên có thể làm thay đổi  chiến lược phát triển kinh doanh của các công ty trong từng thời kỳ. Nếu không phân tích và đánh giá đúng các yếu tố trên, công ty của bạn rất có thể sẽ  mất đi những lợi thế  kinh doanh hiện có.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

môi trường kinh doanh của doanh nghiệpHình 3: Môi trường bên ngoài công ty

Có hai yếu tố giúp  phân tích  môi trường bên ngoài của công ty, đó là môi trường vĩ mô và môi trường vi mô.

Môi trường vĩ mô: bao gồm các yếu tố chính trị, kinh tế, công nghệ và kỹ thuật, điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội và dân số.

Môi trường vi mô: Bao gồm các yếu tố như khách hàng, đối thủ cạnh tranh và nhà cung cấp.Môi trường vĩ mô

Yếu tố chính trị: Bao gồm luật pháp quốc gia hiện hành, chính sách của chính phủ và dòng cơ chế  kinh doanh. Bạn phải luôn cập nhật và theo dõi sự thay đổi của các yếu tố chính trị để có những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh.

Môi trường kinh tế: bao gồm lãi suất ngân hàng, cán cân thanh toán, chính sách tài khóa và tiền tệ, tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế, chính sách tài khóa, tỷ giá  hối đoái và tỷ lệ thất nghiệp, giá trị tổng sản phẩm quốc nội GDP … Chúng có thể là cơ hội hoặc thách thức cho doanh nghiệp nếu bạn biết cách sử dụng chúng hợp lý. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button