HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP

Mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô

Các chính sách kinh tế vĩ mô là chính sách của chính phủ được hoạch định và thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này.

1. Thuật ngữ chính sách kinh tế vĩ mô 

Chính sách kinh tế vĩ mô là chính sách của chính phủ được thiết kế và thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô như ổn định gần với sản lượng tiềm năng, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát thấp, thất nghiệp tự nhiên và cán cân thanh toán cân bằng. Các chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thương mại, chính sách ngoại hối, chính sách giá cả và thu nhập, trong đó hai chính sách đầu tiên được sử dụng phổ biến nhất.

Chính sách kinh tế vĩ mô là chính sách của chính phủ được hoạch định và thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô như ổn định sản lượng  gần mức tiềm năng.

nội dung các chính sách kinh tế vĩ mô

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát thấp, tỷ lệ thất nghiệp  tự nhiên và cán cân thanh toán cân bằng.

2. Mục tiêu và nội dung của các chính sách kinh tế vĩ mô

– Chính sách kinh tế vĩ mô  liên quan đến sự vận hành của toàn bộ nền kinh tế.Nói rộng hơn, mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô là tạo ra một môi trường kinh tế ổn định,  thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững, từ đó tạo ra việc làm, thịnh vượng và tăng trưởng cho đất nước và nâng cao mức sống của người dân.

– Chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm: chính sách tài chính (chính sách tài khóa), chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái.

mục tiêu các chính sách kinh tế vĩ mô

Hình 2: Chính sách thương mại, chính sách giá cả và thu nhập.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Cụ thể như sau:

(1) Chính sách tài khóa hay Chính sách tài khóa

– Chính sách tài khóa là quyết định của chính phủ về chi tiêu  và  thuế của chính phủ để hướng nền kinh tế đến mức sản lượng và việc làm mong muốn.

– Trong điều kiện bình thường, chính sách tài khóa được sử dụng để tác động đến tăng trưởng kinh tế. Trong điều kiện nền kinh tế có dấu hiệu  suy thoái hoặc phát triển quá mức (hay còn gọi là phát triển nóng) thì nó  được sử dụng như  một công cụ để cân bằng nền kinh tế.

(2) chính sách tiền tệ (CSTT)

– chính sách tiền tệ là chính sách sử dụng các công cụ  tín dụng và giao dịch ngoại hối để ổn định tiền tệ, từ đó ổn định nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

– Các công cụ  chính sách tiền tệ bao gồm các công cụ chính được sử dụng để điều chỉnh lượng cung tiền, chẳng hạn như tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hoạt động thị trường mở và lãi suất chiết khấu.

(3) Chính sách ngoại hối hoặc Chính sách ngoại hối 

– Chính sách ngoại hối  là hành động của chính phủ (mà nói chung là ngân hàng trung ương đại diện) thông qua một chế độ tỷ giá hối đoái cụ thể và hệ thống các công cụ can thiệp nhằm vào một tỷ giá hối đoái cố định tỷ giá cố định hoặc lâu hơn ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái mà tỷ giá hối đoái dao động ở mức cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách kinh tế quốc gia.(4) Chính sách thương mại 

– Chính sách thương mại là chính sách của chính phủ nhằm tác động đến thương mại, chẳng hạn như B. Thuế quan và hạn ngạch.

nghiệp vụ các cổ phiếu đầu tư công

Hình 3: Mục tiêu của chính sách thương mại là điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu nhằm đạt được các mục tiêu tài chính vĩ mô.

(5) Chính sách giá cả và thu nhập 

– Chính sách giá cả và thu nhập là một chính sách tài chính vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát trực tiếp bằng cách yêu cầu các công ty không yêu cầu tăng giá (chính sách đóng băng) hoặc công đoàn không yêu cầu tăng lương (Sair Freeze Chính sách) . ), do đó ngăn chặn hoặc làm chậm lại vòng xoáy lạm phát do  tăng giá và tiền lương. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button