CHUYỂN ĐỔI SỐHỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP

Nguyên nhân gây ra lạm phát tăng cao?

Có thể thấy, lạm phát tăng cao đang là vấn đề nan giải đối với nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng tôi cũng không  hiểu lạm phát là gì? Lạm phát được tính  như thế nào? Nguyên nhân nào gây ra lạm phát? Tác động của lạm phát đối với nền kinh tế và cách vượt qua nó.Tất cả những kiến ​​thức này được chia sẻ dưới đây.

1. Lạm phát tăng cao tiền tệ là gì?

Lạm phát là sự gia tăng theo thời gian của mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ  và sự giảm giá  của một loại tiền tệ. So với các quốc gia khác, lạm phát là sự mất giá của đồng tiền  của một quốc gia  so với đồng tiền của các  quốc gia khác.Phạm vi ảnh hưởng là một vấn đề  tranh luận của các nhà kinh tế học vĩ mô. Ngược lại với lạm phát là giảm phát. Chỉ lạm phát tăng cao bằng 0 hoặc một tỷ lệ dương nhỏ  được  gọi là  ổn định giá cả.

Lạm phát có 3 mức:

Lạm phát tự nhiên: 0 – dưới 10%

Siêu lạm phát: 10% đến dưới 1000%

Siêu lạm phát: hơn 1000%

Hình 1: Trên thực tế,  quốc gia A chỉ mong đợi lạm phát  xảy ra xung quanh 5% trở xuống là con số lý tưởng.

2 Các khái niệm khác về lạm phát tăng cao

Thuật ngữ lạm phát tăng cao ban đầu được sử dụng để chỉ sự gia tăng  lượng tiền trong lưu thông, và  một số nhà kinh tế vẫn sử dụng từ này theo cách này ngày nay. Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế ngày nay sử dụng thuật ngữ lạm phát để chỉ  sự gia tăng  mức giá. Sự gia tăng cung tiền có thể được gọi là lạm phát tiền tệ để phân biệt với sự gia tăng giá cả,  cũng  có thể được gọi một cách rõ ràng là lạm phát giá cả.

Các khái niệm kinh tế khác liên quan đến lạm phát là:

Giảm phát: Mức giảm  giá chung.

Deflation: giảm tỷ lệ lạm phát.Siêu lạm phát: Một vòng xoáy lạm phát chạy trốn.

Lạm phát: Là  sự kết hợp của lạm phát, tăng trưởng kinh tế chậm và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Hình 2: Tái phát: Cố gắng nâng  mức giá chung để bù đắp áp lực giảm phát.

3. Nguyên nhân gây ra lạm phát tăng cao?

Có  nhiều nguyên nhân gây ra lạm phát, trong đó “lạm phát do cầu  và lạm phát do chi phí điều chỉnh được coi là hai nguyên nhân chính. Cần cân đối giữa thu chi  để tránh  lạm phát khi xảy ra. Chi tiết về nguyên nhân:

3.5 Lạm phát do xuất khẩu

Khi xuất khẩu tăng, dẫn đến tăng tổng cầu lớn hơn tổng cung,  sản phẩm được thu hoạch để xuất khẩu, dẫn đến giảm lượng hàng hóa cung cấp trên thị trường nội địa, dẫn đến tổng sản phẩm nội địa thấp hơn. cung và cầu Khi tổng cung và tổng cầu mất cân bằng, lạm phát xảy ra.

3.6 Lạm phát do nhập khẩu

Khi giá hàng hóa nhập khẩu tăng do thuế nhập khẩu tăng hoặc do giá thị trường thế giới tăng thì giá bán trong nước của sản phẩm đó  phải tăng.Khi mức giá chung bị thổi phồng bởi giá hàng nhập khẩu, lạm phát xảy ra.

3.7 Lạm phát tiền tệ

Khi cung  tiền quốc gia tăng, chẳng hạn do ngân hàng trung ương mua ngoại hối để ngăn đồng tiền quốc gia mất giá so với ngoại tệ; hoặc do ngân hàng trung ương mua  trái phiếu theo yêu cầu của nhà nước làm tăng cung tiền  cũng là nguyên nhân dẫn đến lạm phát.

Tóm lại, lạm phát là căn bệnh kinh niên của  kinh tế thị trường,  có tác hại và có lợi. Nếu nền kinh tế có thể tiết chế, kiểm soát và điều tiết được lạm phát  thì nó sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tác dụng bất lợi

*** Lạm phát và lãi suất

Lạm phát ở các nước trên thế giới, khi ở mức cao và kéo dài, có tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của một quốc gia. Trong trường hợp này, lạm phát ảnh hưởng đầu tiên đến lãi suất.

lãi suất thực =  tỷ lệ lạm phát  lãi suất danh nghĩa

Vì vậy, nếu lãi suất thực được ổn định và  dương với tỷ lệ lạm phát cao thì lãi suất danh nghĩa phải tăng  theo tỷ lệ lạm phát. .Việc tăng lãi suất danh nghĩa sẽ gây ra những hậu quả mà nền kinh tế phải gánh chịu, đó là suy thoái kinh tế và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.

*** Lạm phát và thu nhập thực tế

Có mối liên hệ giữa thu nhập thực tế và thu nhập danh nghĩa của người lao động thông qua tỷ lệ lạm phát. Khi lạm phát tăng nhưng thu nhập danh nghĩa không thay đổi thì  thu nhập thực tế của người lao động giảm xuống.

Lạm phát không chỉ làm giảm giá trị thực của  tài sản không quan tâm, nó còn làm giảm giá trị  tài sản sinh lãi, tức là nó làm giảm thu nhập từ lãi và thu nhập thực tế. Điều này là do chính sách thuế của tiểu bang được tính dựa trên  thu nhập danh nghĩa.Khi lạm phát  cao.

Hình 3: Những người đi vay tăng lãi suất danh nghĩa để bù đắp tỷ lệ lạm phát  cao, mặc dù thuế suất  không thay đổi.

Từ đó, thu nhập ròng (thực tế) của người cho vay sẽ bằng thu nhập danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát tăng cao, điều này sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế và xã hội. Với tình hình kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đời sống  người lao động  khó khăn hơn, lòng tin của người dân vào chính quyền giảm sút …Lạm phát và Bất bình đẳng thu nhập 

Khi lạm phát tăng và giá trị của đồng tiền giảm xuống, những người đi vay  lợi dụng việc huy động vốn  để đầu cơ kiếm lời. Do đó, nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế tăng lên đang khiến lãi suất tăng cao. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button