KHỞI NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTHỜI SỰ

Phương pháp quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Việc hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người sẽ làm việc ở 2 công ty trong 1 năm  như thế nào? Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Phương pháp quyết toán thuế thu nhập cá nhân làm việc tại 2 nơi

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (IRP) theo Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013 / TTBTC là  tổ chức, người nộp thuế thu nhập sẽ có số thuế phải nộp đã trả khấu trừ vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả tiền thuê.

1.1.Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Đối với người cư trú  hợp đồng  từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế theo  thuế suất lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân  hợp đồng từ 3 tháng trở lên ở nhiều nơi.

1.2. Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công và các chi phí khác cho người cư trú không ký hợp đồng lao động; Hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với tổng  thu nhập từ 2 triệu đồng / giờ trở lên: Thuế khấu trừ  10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trong trường hợp cá nhân chỉ có  thu nhập  phải khấu trừ  theo câu trên mà tổng  thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh không đủ để nộp thuế: hãy hứa gửi tạm thời cho tổ chức  thu nhập chịu thuế. nền tảng. chưa khấu trừ thuế thu nhập.Thuế thu nhập đối với người có thu nhập từ hai hoạt động kinh doanh.

dịch vụ hoàn thuế

Hình 1: Cá nhân có thể  quyết toán thuế thu nhập thông qua tổ chức chi trả thu nhập hoặc tự hạch toán trực tiếp với cơ quan thuế.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

Căn cứ vào các quy định này, việc tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập tại 2 công ty trong một năm có thể chia  thành 2 trường hợp như sau:

Khi một người giao kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đối với cả hai công ty, IRPF được tính  theo tỷ lệ phân số lũy tiến.

Nếu  hợp đồng  dưới 3 tháng và có  thu nhập từ 2.000.000 / lần hoặc / tháng trở lên thì  phải khấu trừ 10%.Lưu ý rằng không thể thỏa hiệp trong trường hợp này  vì có 2 nơi để kiếm tiền.

2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân làm việc ở 2 công ty trong 1 năm?

Đối với việc hoàn thuế TNCN đối với người làm việc cho 2 công ty trong năm có thể căn cứ vào quy định tại công văn 801 / TCT TNCN của Tổng cục Thuế.

Theo quy định tại Mục II  Công văn này, cá nhân có thể  quyết toán thuế TNCN thông qua văn phòng chi trả thu nhập hoặc  quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

2.1. Cho phép đơn vị chi trả chính thức hóa thuế 

Cá nhân  ủy quyền cho đơn vị chi trả hợp thức hóa thuế thu nhập  nếu:

quyết toán thuế

Hình 2: Họ có thu nhập từ tiền lương, tiền công và ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại đơn vị chi trả.

Đồng thời, đối tượng trả thu nhập có thu nhập  bình quân hàng tháng  không quá 10 triệu đồng Việt Nam ở nơi khác trong năm khấu trừ thuế khấu trừ 10%.Trường hợp cá nhân không phải nộp thuế  thu nhập hiện hành thì có thể chấp thuận thành lập tổ chức trả tiền thuê nhà có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có đơn xin chấm dứt thuế  thu nhập vãng lai thì cá nhân đó phải quyết toán trực tiếp  với cơ quan thuế.

Ví dụ: Năm 2015, Bà A có thu nhập  tiền lương từ hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty X, đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác là 90 triệu đồng được khấu trừ 10% thuế TNCN.

Thuế Thu nhập Cá nhân trên Thu nhập Hiện tại

Khi nộp đơn xin chấm dứt thuế thu nhập hiện hành, các cá nhân có thể quyết toán trực tiếp  với Kho bạc.

Trong trường hợp Bên trả tiền thuê có nhiều nhân viên được uỷ quyền đóng thuế thì Bên cho thuê có thể lập danh sách những người được uỷ quyền  phản ánh đầy đủ  nội dung của Mẫu 02. / UQQT TNCN, kèm theo Thông tư số 92/2015 / TT BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính.Đồng thời, chúng tôi cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật của các dữ liệu, nội dung của trong danh sách.

2.2. Đóng thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Cá nhân  không chấp thuận việc đóng thuế nhưng phải khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế nếu:

quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hình 3: Thu nhập từ tiền lương, tiền công đã giao kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên có đơn vị;

Đồng thời có thu nhập vãng lai chưa được giảm trừ (kể cả trường hợp chưa thực hiện giảm trừ và đã đạt mức giảm trừ nhưng không được giảm trừ).

Như vậy,  năm 2015 ông B có  thu nhập chưa khấu trừ, nếu ông B bị chấm dứt hợp đồng thì ông B không duyệt quyết toán ở công ty M mà nộp thuế  trực tiếp  với cơ quan.  Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button