KHỞI NGHIỆPTHỊ TRƯỜNG

Tăng trưởng công cụ của chính sách tiền tệ 

Công cụ của chính sách tiền tệ là quá trình  cơ quan quản lý tiền tệ quản lý cung tiền, nói chung là theo hướng  lãi suất, nhằm đạt được mục tiêu ổn định và tăng trưởng kinh tế. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Tốc độ tăng trưởng công cụ của chính sách tiền tệ 

Chính sách tiền tệ là việc nhà nước quan tâm  đến  lượng tiền lớn nhất trong thời kỳ tới phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến ​​và tốc độ lạm phát nếu có nhằm ổn định tiền tệ và ổn định nền kinh tế. Vậy có thể thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng như thế nào? Bài viết sau đây đề cập đến chủ đề này. 

  1. Chính sách tiền tệ quốc gia:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 quy định:

“1. Chính sách tiền tệ quốc gia là  quyết định  tiền tệ ở cấp quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định về mục tiêu ổn định giá trị của đồng tiền được thể hiện bằng các chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để đạt được các mục tiêu đã định.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Chẳng hạn, tại Nghị quyết số 77/2014 / QH13 ngày 10/11/2014 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 và kết quả đạt được  năm 2014, Ngân hàng Nhà nước xác định mục tiêu và  giải pháp chủ yếu điều hành tiền tệ. chính sách  năm 2015 như sau:

“Chủ động, linh hoạt điều hành các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, tránh lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô vô hướng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp và bảo đảm  an toàn thanh khoản của các tổ chức tín dụng. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, nhất là  lạm phát, đảm bảo  giá trị đồng tiếp tục khắc phục tình trạng đô la hóa, đô la hóa trong nền kinh tế.Thực hiện các giải pháp quản lý tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng cùng với kiểm soát chất lượng tín dụng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các công ty trong việc tiếp cận  vốn tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện các chương trình liên kết cho vay ngân hàng đối với các chính sách của thành phần kinh tế chính, chuyển đổi cơ cấu tín dụng để tập trung dư nợ vào các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với chủ trương của Chính phủ.

tìm hiểu công cụ của chính sách tiền tệ

Hình 1: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết phá sản liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng và đảm bảo thực hiện đúng lộ trình

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015. Tăng cường phối hợp với các chính sách vĩ mô khác ”.

2. Công cụ thực thi của chính sách tiền tệ

Công cụ thực thi chính sách tiền tệ là quá trình  cơ quan quản lý tiền tệ quản lý cung tiền, nói chung là hướng tới một mức lãi suất mong muốn nhằm đạt được sự ổn định và tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như: Ví dụ, kiềm chế lạm phát và duy trì  tỷ giá hối đoái ổn định sẽ đạt được tăng trưởng kinh tế với việc làm đầy đủ. Chính sách  tiền tệ bao gồm việc thay đổi  lãi suất, trực tiếp hoặc gián tiếp.

công cụ của chính sách tiền tệ hiện nayHình 2: Thông qua các nghiệp vụ thị trường mở điều chỉnh các yêu cầu về dự trữ, hoặc thông qua trao đổi trên thị trường ngoại hối.

Thống đốc ngân hàng nhà nước quyết định việc sử dụng các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác do Chính phủ quy định, đối tượng này được đăng ký từ Điều 11 đến Điều 15 của Luật Ngân hàng tiểu bang 2010:

2.1. Tái cấp vốn:

Tái cấp vốn là  hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung cấp vốn ngắn hạn và các phương tiện thanh toán cho  ngân hàng. Banco del Estado sẽ quy định và thực hiện việc tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng theo những cách thức sau:

a) các khoản cho vay được đảm bảo  bằng cầm cố chứng khoán;

b) chiết khấu chứng khoán;

công cụ của chính sách tiền tệ

Hình 3: Tiền tệ là gì? Bạn có phân tích bản chất và  chức năng của tiền không?

c) Các hình thức tái cấp vốn khác

Đây là hình thức cấp tín dụng do ngân hàng nhà nước cấp để cấp vốn ngắn hạn và tiền mặt cho ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước xác định và thực hiện việc tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng dưới hình thức  cho vay được bảo đảm bằng cầm cố chứng từ có giá; chiết khấu giấy tờ có giá; các hình thức tái cấp vốn khác.

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 1/2012 / TT-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn theo hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng được phép của Nhà nước. Ngân hàng Việt Nam Nếu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thì nội dung này được quy định như sau:

Mục đích của việc tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước là hỗ trợ khả năng thanh toán tạm thời của các tổ chức tín dụng. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button