HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆPTHỜI SỰ

Thủ tục hoàn thuế TNCN trong các trường hợp

Có lẽ nhiều bạn, những người lao động thuộc diện phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đều biết rằng nếu đã nộp quá nhiều thuế thì có thể xin chuyển sang kỳ sau hoặc được hoàn thuế. Dưới đây liệt kê các điều kiện, thủ tục hoàn thuế TNCN, cách tính và thời hạn khai thuế thu nhập  năm 2022. Trong bài viết này, toylandcavaliers sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Tờ khai thuế thu nhập là gì? 

Hoàn thuế thu nhập  là việc  bạn làm thủ tục xin hoàn thuế và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì cơ quan thuế sẽ hoàn lại số thuế nộp thừa (năm trước).

Điều kiện  hoàn thuế thu nhập?Theo khoản 2, Điều 8 của Đạo luật Thuế Thu nhập  2007 đề cập:

“Điều 8. Quản lý Thuế và Hoàn thuế…

2.Thể nhân được thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Số  thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
  2. b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng không có đủ thu nhập chịu thuế để nộp thuế;
  3. c) Các giả thiết khác do cơ quan nhà nước có liên quan xác định. ”

Căn cứ Điều 28 Thông tư 111/2013 / TT / BTC về  hoàn thuế như sau:

“ Điều 28. Hoàn thuế

  1. Thuế thu nhập cá nhân Việc hoàn thuế áp dụng cho người đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ đóng thuế

2.Trường hợp cá nhân đã duyệt quyết toán  cho tổ chức, cá nhân chịu thuế quyết toán  thì việc hoàn thuế do tổ chức, cá nhân chịu thuế thực hiện. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập  bù đắp số thuế nộp thừa, nộp thiếu của  cá nhân.

thủ tục hoàn thuế tncn hiện nay

Hình 1: Sau khi quyết toán, số thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn lại nếu có yêu cầu trả lại.

3. Cá nhân đăng ký trực tiếp với cơ quan quản lý thuế được hoàn thuế

Quyết toán thuế  kỳ sau với cùng cơ quan quản lý thuế.4. Trường hợp cá nhân được hoàn thuế thu nhập  nhưng chậm nộp hồ sơ khai  thuế theo điều kiện quy định thì không bị xử phạt  vi phạm hành chính về hành vi khai thiếu tiền thuế. . ”

tìm hiểu thủ tục hoàn thuế tncn

Hình 2: Cách Tính Số Tiền Thuế Đã Trả Thừa Để Thu Hồi

Nếu bạn muốn biết liệu bạn đã nộp  thừa hay chưa nộp thuế thu nhập trong năm nay, bạn cần phải chụp một báo cáo tài chính. Mọi người có thể quyết toán theo 1 trong 2 cách: Quyết toán trực tiếp với Cơ quan hoặc Ủy thác cho Văn phòng chi trả thu nhập (nếu đủ điều kiện)

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Ta có công thức:

Số thuế thu nhập nộp thừa = (*) Số thuế thu nhập đã nộp – (**) Thuế thu nhập phải trả cuối kỳ

⇒ Nếu kết quả của công thức này là số dương thì đó là số tiền nộp thừa, ngược lại là số âm có nghĩa là nộp đủ thuế .

* Số  thuế đã nộp được xác định trên chứng từ nộp  ngân sách nhà nước (đối với công ty, cá nhân đã nộp  ngân sách nhà nước theo mã số thuế của  người nộp thuế) hoặc phiếu khấu trừ thuế TNCN (đối với cá nhân)

* * Để xác định bạn “Số tiền thuế thu nhập phải nộp sau khi đóng thuế”, việc đóng thuế phải được thực hiện:

Công thức tính  thuế thu nhập hàng năm Như sau:

Thuế thu nhập phải nộp quanh năm = (Thu nhập chịu thuế trung bình hàng tháng x Lập kế hoạch lũy tiến từng phần Thuế suất) x 12 Tháng là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người đó thực nhận từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm trước 98 7.

Thu nhập chịu thuế  cả năm = Tổng thu nhập  trong năm – Số thuế đã kê khai- miễn phí cả năm eh,

Các khoản giảm trừ: Bao gồm: Fam giảm trừ (lao động tự do + người phụ thuộc) + đóng bảo hiểm bắt buộc + đóng góp.

thủ tục hoàn thuế tncn

Hình 3: hỗ trợ sinh viên, đóng góp  nhân đạo ..Thủ tục hoàn trả IRPF

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ hoàn trả IRPF

Căn cứ Điều 42 Thông tư 80/2021 / TT-BTC Hồ sơ hoàn trả IRPF được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Tổ chức và cá nhân nộp thuế (công ty) đủ điều kiện mức độ này thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập bao gồm:

Đơn đề nghị xử lý  tiền thuế, tiền lãi, tiền phạt nộp thừa theo Mẫu số 01 / DNXLNT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021 / TT-BTC;

Lưu ý:

Nếu công ty nộp hồ sơ trực tiếp, hãy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ yêu cầu IRPF như trên và mang đến IRS.

Nếu nộp trực tuyến, bạn có thể thực hiện trong phần mềm HTKK sau đó kết xuất XML và nộp trực tuyến. Đối với các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN, scan và đính kèm vào file Word hoặc Excel. Sau khi nộp mẫu đơn xin hoàn thuế,  bạn vào phần “Tra cứu” để  đính kèm.Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu cách khai thuế trực tuyến. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button