HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTHỜI SỰ

Trách nhiệm công việc của kế toán bán hàng

Công việc của kế toán bán hàng phải yêu cầu người làm kế toán có các kỹ năng như nhanh nhẹn, biết cách cập nhật và tổng hợp chính xác số liệu, quan tâm đến việc cập nhật dữ liệu và thông tin hàng ngày trong toàn doanh nghiệp, xử lý các hoạt động bán hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra, cần có kiến ​​thức vững chắc về kế toán, phần mềm Word, Excel để xử lý nhanh chóng trong quá trình làm việc cũng như  kỹ  năng  giao tiếp, thuyết phục, phục vụ khách hàng. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

I. Mô tả công việc của Kế toán bán hàng 

Nhiệm vụ chính Nhiệm vụ cụ thể

Công việc hàng ngày

Cập nhật giá và sản phẩm mới trong phần mềm quản lý kế toán.

Tính thuế GTGT  hàng  bán 

Theo dõi, tính  chiết khấu cho khách hàng.Soạn thảo các bản chào bán sản phẩm, soạn thảo hợp đồng cho khách hàng nếu cần thiết.

hiểu biết công việc của kế toán bán hàng

Hình 1: Tập hợp  hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày.

Đăng ký thông tin tạo thẻ ưu đãi cho khách hàng (thẻ VIP…)

Nhập dữ liệu mua bán  vào phần mềm kế toán.

Kiểm tra: So sánh số liệu  mua bán hàng hóa trong phần mềm  kế toán với  thống kê hàng tồn kho và công nợ.

thống kê công nợ và tối ưu hóa công nợ của khách hàng.Công việc cuối ngày

Cuối mỗi ngày làm việc, nhập bảng kê chi tiết  hóa đơn bán hàng: tính tổng giá trị hàng bán, tính thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

Đối chiếu với thư ký kho / kế toán kho về số liệu xuất hàng – tồn kho.

thực hiện  tổng hợp số liệu bán hàng – mua hàng, báo cáo  trưởng phòng / trưởng phòng kế toán.

Công việc khác

Quản lý phiếu thu, sổ khách liên quan đến hoạt động bán hàng của công ty.

Cập nhật, quản lý thông tin khách hàng

Hỗ trợ công việc cho kế toán tổng hợp.Thực hiện báo cáo doanh số định kỳ theo yêu cầu của ban điều hành công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi giám sát viên yêu cầu.

II. Trách nhiệm trong công việc của kế toán bán hàng

  1. Trách nhiệm của Kế toán bán hàng

trách nhiệm công việc của kế toán bán hàng

Hình 2: Bản mô tả công việc Kế toán bán hàng

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Thể hiện kịp thời, đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của công ty về giá trị và số lượng hàng bán của từng mặt hàng tại điểm bán và từng loại hình bán hàng…

Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá thành đã tính  của hàng hoá đã bán, bao gồm: tiền bán hàng, thuế GTGT đã nộp cho từng nhóm hàng hoá,

Lập hóa đơn của từng khách hàng, từng đơn vị trực thuộc (theo  cửa hàng, quầy hàng …)

theo dõi từng hợp đồng, tính  chiết khấu cho khách hàng để đảm bảo  thực hiện  chính sách thương mại hiệu quả (chính sách chiết khấu, chính sách khuyến mại, chính sách đổi trả .. ..), ủy quyền bán hàng  tiêu dùng làm căn cứ  xác định kết quả kinh doanh) cung cấp thông tin Thông tin cần thiết về tình hình bán hàng phục vụ cho ban lãnh đạo cấp cao và quản lý công ty tư vấn cho giám đốc điều hành  các giải pháp  thúc đẩy quá trình bán hàng lập báo cáo bán hàng theo các quy định: báo cáo  bán hàng của nhân viên, phân tích doanh số bán hàng theo mặt hàng, chủng loại, địa điểm, bộ phận… Báo cáo  sử dụng hóa đơn bán hàng, báo cáo  đối chiếu với kế toán hàng tồn kho, kế toán khoản phải thu, kế toán ngân hàng …và các báo cáo khác tùy thuộc vào  loại hình kinh doanh.

  1. Hoạt động của kế toán bán hàng

Trong các trách nhiệm  trên, công việc cụ thể hàng ngày của kế toán bán hàng  như sau:

Nhập số liệu mua bán  vào phần mềm truy cập tổng hợp số liệu mua bán  hàng ngày cơ sở và báo cáo thủ trưởng của kế toán

Hỗ trợ sổ cái

Kiểm tra, đối chiếu số liệu  bán hàng trên phần mềm với số liệu tồn kho và công nợ

Theo dõi và tính chiết khấu cho khách hàng

Hỗ trợ phòng kế toán khi cần thiết

công việc của kế toán bán hàng

Hình 3: Các nhiệm vụ yêu cầu khác của ban

Cuối kỳ ngày, cung cấp bảng kê chi tiết Nhập hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng bán. Cộng thuế GTGT (nếu có)  ngày. Đối chiếu với quản lý kho  số lượng xuất và tồn kho cuối ngày

Ngoài ra các công việc  kế toán bán hàng khác phải làm:

Tạo khách hàng -VIP thẻ (nếu có)

tư vấn, dịch vụ khách hàng

quản lý công nợ

cập nhật giá, sản phẩm mới thông tin quản lý khách hàng, sổ sách tài liệu liên quan đến công việc bán hàng của công ty

Trên đây là những mô tả sơ lược về công việc của kế toán bán hàng, và công việc cụ thể  phụ thuộc vào  tổ chức của từng công ty, doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button