CHUYỂN ĐỔI SỐKHỞI NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm của giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính” là một chức vụ trong công ty. Công việc của CFO là quản lý tài chính, ví dụ: B. việc nghiên cứu, phân tích và quản lý các mối quan hệ tài chính trong công ty. xây dựng  kế hoạch tài chính; Phát triển và sử dụng  các nguồn vốn một cách hiệu quả, cảnh báo rủi ro cho công ty thông qua các phân tích tài chính và tạo ra các dự báo đáng tin cậy cho tương lai. Vai trò của CFO về cơ bản khác với vai trò của một kế toán.

1. Các định nghĩa về giám đốc tài chính

Một số định nghĩa đề cập đến giám đốc tài chính như một nghề. Tuy nhiên, nói quá rộng cho từ này vì CFO là một công việc liên quan đến tài chính và từ “sếp” trong cụm từ CFO ​​đã cho thấy CFO không phải là một CFO nghề nghiệp.”Trưởng” có nghĩa là người đứng đầu, và nghề nghiệp  không có người đứng đầu. Ví dụ một giáo viên, một kế toán toán học, một người thợ mộc, một người thợ xây, một người quản lý …

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ giám đốc tài chính trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

Hình 1: Sự khác biệt giữa một giám đốc kinh tế và một kế toán trưởng

Nhiều nhiệm vụ của một giám đốc kinh tế kế toán họ không thể thực hiện được.Ở các nước phát triển, giám đốc kinh tế là một vị trí không thể thiếu trong các công ty. Hiện nay, rất ít công ty Việt Nam có chức danh giám đốc kinh tế theo  nghĩa khoa học của vị trí này,  nhiều công ty vẫn nhầm lẫn nghiêm trọng giữa chức danh giám đốc kinh tế với chức danh giám đốc kế toán. Việc thiếu CFO trong các công ty gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất, không có nhà quản lý chuyên nghiệp nào thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của công ty. Vì vậy, có nhiều trường hợp TGĐ và HĐQT hoàn toàn không nắm được tình hình tài chính của công ty, khi phát hành thì có những biểu hiện  xấu như nợ khó đòi  quá cao, nợ  dồn tích quá cao, hiệu quả kinh doanh thấp. …  tay không kịp.

2. Trách nhiệm của giám đốc tài chính

Đây phải có kiến ​​thức cơ bản: Giám đốc tài chính  ít nhất phải hiểu đầy đủ các công việc của bộ phận kế toán và sau đó giao nhiệm vụ giám sát thông tin cho bộ phận tài chính. Thông tin nhận được từ Bộ  Tài chính đến từ “Hệ thống thông tin kế toán”, sau đó chuyển thông tin kế toán thành “Hệ thống thông tin tài chính”.

giám đốc tài chính doanh nghiệp

Hình 2: “Hệ thống thông tin tài chính” sẽ là cơ sở  ra quyết định cho giám đốc kinh tế.

Ngoài ra, CFO  phải nắm vững khoa học phân tích và khoa học quản lý. Nói cách khác, việc xử lý các môn học như định giá, định lượng, thống kê,… Dựa trên các kiến ​​thức này, kết hợp với các  nghiệp vụ để đưa ra  kết quả cuối cùng, có các tài khoản hàng năm, hoạch định chiến lược tài chính và  thực hiện  tài chính. chiến lược.Quan điểm của Viện Kế toán Quản trị  về sự khác biệt giữa Kế toán trưởng và Giám đốc kinh tế.

Kế toán trưởng quản lý doanh nghiệp trong khi Giám đốc kinh tế quản lý các quỹ. Các chức năng của kế toán trưởng được quy định rõ ràng trong Luật Kế toán. Kế toán trưởng quản lý bộ phận kế toán, tiến hành  các thủ tục kế toán để đảm bảo  bảo vệ tài sản của công ty.

các quy định kế toán hiện hành

Hình 3: Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến  kế toán và thống kê.

Trong khi đó, CFO đưa quản lý hoạt động lên một cấp độ cao hơn, đó là việc sử dụng các công cụ tài chính nhằm  tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của tổ chức.Ví dụ, kế toán trưởng quản lý bộ máy kế toán để đạt được mức tiết kiệm chi phí tối đa  thông qua quy trình, kiểm soát chặt chẽ chi phí và tránh thất thoát. Và giám đốc tài chính tiết  kiệm chi phí bằng cách xác định xem các chi phí này có hiệu quả hay không, nên theo quyết định của giám đốc kinh tế, một số loại chi phí phải giảm, một số loại phải tăng lên. Bởi theo CFO,  không nên tiết kiệm chi phí tăng gấp 2 lần nhưng thu nhập tăng gấp 3 lần. Nhưng để có thể quyết định được điều đó, CFO cần có các công cụ  phân tích và tính toán. Những công cụ này là gì?Đây là các chỉ số tài chính  do kế toán viên cung cấp, các phương pháp phân tích như định lượng, toán học tài chính, ma trận tối ưu hóa chi phí, ma trận tối ưu hóa bán hàng, xác suất của chi phí hoặc sự kiện bán hàng, doanh số bán hàng, chiến lược tài chính, kiểm soát tài chính, phân tích bảng cân đối kế toán và hơn thế nữa! Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button